Skip to main content

Inspiration från molnet

Läs inspirerande bloggartiklar, kundcase och nyheter från Upheads. Här finner du också våra inspelade utbildningar och webinar, allt för att du och ditt företag ska utvecklas med Microsofts molntjänster.

Demo/Webbmöte

Upptäck Microsoft Teams

Är ni trötta på långa mailkonversationer och mailboxar som svämmar över? En välfungerande modern organisation behöver strukturerade metoder och verktyg för att den interna kommunikationen ska förbli effektiv.

Läs mer

Publicerat: 13.09.2018 - Blogg

Fem exempel på IT-miljöer som inte uppfyller GDPR:s krav

I samband med införandet av GDPR har du säkert fått en strid ström av mail om att företag som du varit i kontakt med nu har uppdaterat sina integritets- och cookie-policyer. Men är verkligen alla dessa företag praktiskt rustade för att möta kraven som GDPR ställer? Vid en närmare anblick saknas ofta…

Läs mer

Publicerat: 5.09.2018 - Blogg | Kundcase

Water treatment firm enhances security and collaboration among globetrotting employees (eng)

Located in Löddeköpinge, Sweden, Primozone produces and markets environmentally friendly ozone generators for water treatment. Sales associates are frequently located overseas, often in the United States and South Korea. Microsoft Office 365 tools, including Teams and SharePoint Online, have unified company knowledge and strengthened communications. The company has also streamlined…

Läs mer

Publicerat: 24.08.2018 - Blogg | Kundcase

Digital satsning i analog verksamhet

Stångby Plantskola är en ledande leverantör av växter i Sverige och producerar huvudsakligen företablerade alléträd och fruktträd samt buskar i kruka. Jörgen A Warpman är vd på Stångby Plantskola och berättar om resan mot en mer digital miljö i en annars så analog bransch.

Läs mer

Publicerat: 14.08.2018 - Blogg

IT-strul kostar 44,1 miljarder – ändå ringer vi inte supporten

Enligt Unionens undersökning om tjänstemännens vardag från 2017 framgår det att 133,5 miljoner arbetstimmar i privat näringsliv gick förlorade på grund av IT-strul under föregående år. Arbetstidskostnaden uppgår till 44,1 miljarder kronor. Orsaken är ofta att personalen drar sig för att anlita kompetent IT-support och istället förlitar sig på att…

Läs mer

Publicerat: 19.06.2018 - Blogg

Produktivitet, effektivitet och besparingar med Microsofts intranät

Vad är egentligen ett intranät 2018? Intranät idag används väldigt olika från organisation till organisation och har nästintill hunnit bli ett föråldrat begrepp. Vi behöver utmana gamla sanningar eftersom intranät idag kan betyda något helt annat än vad det gjorde förr. Så vad innebär den nya generationens intranät och hur ska du bygga dem bäst – för att få ut mest?

Läs mer

Publicerat: 24.05.2018 - Blogg

Så underlättas administrationen i Microsoft 365:s HR-modul

HR-rollen innebär en stor mängd administration. Det kan röra sig om allt från hantering av persondata om de anställda, till kontrakt, friskvård och sjukintyg. Ofta hanteras uppgifterna i en mängd olika system och man sitter därigenom på dubbel, kanske trippel, information om användarna eller av de anställda. Med HR-modulen för…

Läs mer

Publicerat: 20.04.2018 - Blogg

Arbetet med att identifiera personuppgifter – så får du hjälp!

Arbetet med GDPR kan delas in i fyra nyckelområden – identifiera, hantera, skydda och rapportera. GDPR Hubben är en helhetslösning som täcker in alla dessa delar. Här kan du samla all dokumentation och du får tillgång till verktyg, stödmaterial, appar och fördefinierade processer för det löpande compliance-arbetet. Här tittar vi närmare på hur…

Läs mer

Publicerat: 5.04.2018 - Blogg

Digitaliseringens framfart kräver ny kompetens och nya samarbeten

IT har under lång tid setts som en stödfunktion och likställts med kostnader för drift av servrar, hantering av klienter och underhåll av system. På ledningsnivå har diskussionen handlat om huruvida IT-chefen ska sitta med i ledningsgruppen, hur mycket IT får kosta och vilka system som behöver uppdateras under året. Med digitaliseringens framfart…

Läs mer

Publicerat: 22.03.2018 - Blogg

Verktyget som leder till GDPR compliance

En så kallad compliance manager är ett verktyg som hjälper dig att sköta den dokumentation som krävs för att uppnå GDPR compliance. Den visar hur långt du har kommit i arbetet med efterlevnad och ger även konkreta råd om vad du ytterligare måste göra för att bli ”compliant”. Här tar…

Läs mer