Molntjänster förenklar och effektiviserar IT-miljön hos Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är den samlande intresseorganisationen för Skånes 33 kommuner, med uppdrag att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera medlemmarna att hitta synergier och nyttja sina gemensamma styrkor. Som strateg med fokus på digital utveckling har Niclas Bendroth ett brett ansvar. Uppgiften består dels i att stötta och rådge kommunerna i digitaliseringsfrågor och IT-strategier, dels i att ansvara för organisationens interna IT-drift. IT-organisationen driftar även en rad, för kommunerna, verksamhetskritiska system såsom katalogtjänster för vård och omsorg och uppslagstjänster för kommuninvånarna.

Sedan ett par år tillbaka har Kommunförbundet Skåne valt att placera hela sin IT-miljö i molnet. Niclas Clausenborg berättar hur resan mot molntjänster startade:

– För tre år sedan började vi se över vår serverdrift. Vi hade då en egen serverhall parallellt med att vi outsourcat delar av driften till ett par olika externa partners. Jag insåg att det var onödigt dyrt att ha eget skrot stående i källaren och letade efter alternativ som kunde minska våra kostnader. Jag lutade redan åt att lyfta ut serverdriften i molnet när jag första gången träffade på WeSafe.

– Initialt var jag tveksam till att lägga alla äggen i samma korg och började smygtesta Microsoft Azure på egen hand. Snart insåg jag att vi behövde stärka kompetensen kring Azure och molntjänster och vände mig till WeSafe som gjort ett gott intryck första gången vi möttes. Eftersom de var ett för oss helt oprövat kort valde vi att påbörja samarbetet som ett litet pilotprojekt. På så sätt har vi haft möjlighet att testa av både WeSafe:s tekniska kunskap och hur vi fungerar tillsammans. I slutändan är det relationen som avgör!

Hög tillgänglighet för molntjänster i Azure

I samarbete med WeSafe har Niclas och kollegorna successivt samlat ihop alla IT-resurser och kunnat konsolidera antalet maskiner. Idag körs allt från applikationsservrar, AD- och TS-servrar till test- och webbservar i molnet. Även en rad applikationer såsom ekonomisystem och olika kommunala tjänster har migrerats. Alla molntjänster driftas och manageras av WeSafe.

– Eftersom vi ansvarar för många av kommunernas kritiska system har god tillgänglighet och hög säkerhet varit absoluta krav från oss i övergången till molnet. Med Azures tillgänglighet på 99,95 procent och en kompetent, certifierad partner har vi fått den trygghet vi eftersträvade. Vi har förbättrat säkerheten och tillgängligheten för systemen vilket gör att vi känner att vi har full kontroll.

Puzzelbitar som säkrar GDPR-uppfyllelse

Även de 80 medarbetarnas arbetsmiljö har förbättrats med nya molntjänster. Idag drar alla användare fördel av Office 365 på sina standardiserade Microsoft Surface laptops. Alla enheter är anslutna till Azure AD, molnlösningen för identitets- och åtkomsthantering, och kan tack vare Windows AutoPilot konfigureras centralt, utan manuellt arbete.

– För Kommunförbundet Skånes IT-drift innebär detta att handläggningen minskat rejält. För nya slutanvändare är det otroligt enkelt att komma igång med sin arbetsmiljö, berättar Niclas.

I takt med att organisationens medarbetare blivit allt mer mobila har behovet av att säkra upp mobila enheter, med applikationer och företagsdata ökat. Genom Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) man nu bättre kontroll på enheterna och dess användare under hela livscykeln. Skulle en enhet tappas bort eller bli stulen är det enkelt att rensa bort företagsdata från hanterade enheter.

– Implementationen av Microsoft Azure, Office 365, Azure AD och EMS har alla blivit viktiga pusselbitar i våra förberedelser inför att GDPR blir verklighet i maj 2018. Nu känner jag mig trygg i att vi har en IT-miljö som säkerställer att vi kan möta de nya kraven på hantering av data som ställs, berättar Niclas Bendroth.

Skalbara och flexibla molntjänster bidrar till bättre miljö

Som de flesta organisationer verkar Kommunförbundet Skåne i en snabbt föränderlig värld. Skalbarhet, både vad gäller antal användare och kapacitet, har därför varit en viktig ledstjärna för den nya IT-miljön. Likaså förväntningarna på kostnadseffektivisering och ökad kostnadskontroll.

– Med den molnbaserade lösningen kan vi idag konsumera IT på samma sätt som vi konsumerar el. Ökar belastningen och vi behöver mer kapacitet skalas lösningen enkelt upp. Det betyder att vi inte behöver ta höjd för konjunkturtoppar eller framtida tillväxt idag utan betalar bara för vad vi faktiskt använder. Molnlösningen har helt klart hjälpt oss att förenkla och effektivisera vår IT-miljö och minimera våra kostnader. Att optimeringen och möjligheten att stänga ner resurser och molntjänster som vi inte behöver dessutom gjort att vi kunnat minska vår miljöpåverkan är en direkt bonus, avslutar Niclas.

Upheads Azure

Din vision, dina resultat, ditt moln.

Välkommen till Azure!

Läs mer

Webinar

Bör ni migrera ert datacenter till Microsoft Azure

Få en inblick och grundläggande förståelse för drivkrafterna bakom att så många organisationer flyttar till Azure.

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se