Född i molnet

Teamet bakom WeSafe hade mångårig erfarenhet av IT-verksamheter på större företag och upplevde att det krävdes stora kostnader och resurser för att sjösätta olika IT-projekt. Det traditionella sättet att arbeta med IT fokuserade på leverantörens egna behov och förutsättningar – inte kundens. Det blev grunden för företaget WeSafe: att IT-leverantörernas roll måste förändras genom att omfördela tid och ekonomi, från drift till innovation och ökat affärsvärde.

Vi samtalar med WeSafes Peter Fritzon, Martin Liljenberg och Per Liljenberg, som berättar om de utmaningar och fördelar som det har inneburit att vara ”född i molnet”.

Hur upplevde ni kostnaderna för traditionell IT och hur detta påverkade kunderna?

Peter Fritzon, VD på WeSafe

När vi startade WeSafe såg bilden väldigt annorlunda ut jämfört med idag. IT var sällan knutet till övriga delar av organisationen och fokus låg heller inte på funktion och affärsnytta. Då var tekniken i centrum och projekten drevs ofta helt och hållet av IT-avdelningen.  De tekniklösningar som leverantörerna tillhandahöll kunderna var desamma, oavsett hur kundernas organisation såg ut och vilka behov de hade. Fokus hamnade därför långt ifrån affärsvärden och blev istället en fråga om hygienfaktorer.

Vi kunde många gånger förvånas över att företag inte helt och fullt visste vilka lösningar de hade. Det var allmänt accepterat att man inte riktigt ”förstod” vad olika fakturor rörde sig om. För oss kändes det väldigt främmande att kunderna betalade rätt stora summor för något de knappt visste vad det var.

Per Liljenberg, Cloud Specialist på WeSafe, instämmer och fortsätter:

Tidigare har det ofta handlat om egenutvecklade lösningar med många specialanpassningar där fel beslut kunde bli väldigt kostsamma. Eller så valde man system baserat på vilken IT-plattform som redan användes i verksamheten och vad som blev enkelt för IT att underhålla på befintliga servrar. Inte baserat på vad verksamheten faktiskt behövde. Det har i hög grad berott på bristande kunskap om teknikens möjligheter och av rädsla för att fatta fel beslut har frågan istället överlåtits åt IT-avdelningen.

På vilket sätt ville ni som IT-leverantör skilja er från mängden?

Martin Liljenberg, teknik- och utvecklingsansvarig på WeSafe:

Tidigare låg fokus på drift, säkerhet och nätverk – sådant som idag redan är inbyggt i de flesta större molntjänsterna. Vi såg en möjlighet i att managera sådana funktioner via stordrift och istället inrikta vår roll på att bistå med kunskap och kompetens i för att tillföra värde till verksamhetsutvecklingen. Vår ambition var att erbjuda IT på ett nytt sätt, som fokuserade på affärsnytta istället för på teknik. Inledningsvis genom att ersätta och utveckla basfunktioner som tidigare legat på kundens servrar – e-post, fildelning och så vidare – och flytta dem till molnet. När vi flyttat basfunktionerna kunde vi lägga större fokus på utveckling och effektivisering av processer och flöden i verksamheten genom att erbjuda kunderna migrering, från egen serverlösning till molnplattform.

Per Liljenberg tillägger:

Många IT-leverantörer har inte varit tillräckligt konkurrensutsatta. Förr kunde det till exempel räcka med att du som lokal aktör erbjöd hostingtjänster i ditt geografiska område, så kom kunderna på orten till dig. Därför har man inte tvingats lägga lika stort fokus på kundens behov och affärsnyttan som i många andra branscher.

Där såg vi en möjlighet att skilja oss från mängden och därför har det varit vårt fokus från dag ett. Både ifråga om vilka tjänster vi erbjuder och hur vi vill leverera dem. Vi uppmärksammade bland annat att många IT-leverantörer inte specificerade sina fakturor mer än genom att skriva till exempel ”konsulttjänster”. På så sätt kunde kunden omöjligt veta vad leverantören de facto hade gjort. Därför valde vi att istället att vara väldigt tydliga med att specificera exakt vilken typ av arbete som vi hade utfört.

Vad har den stora utmaningen varit under resans gång?

Martin Liljenberg, igen:

Det största hindret inledningsvis var den skepsis vi möttes av från kunderna. De påverkades i sin tur av den etablerade branschen som menade att molnet inte var ”säkert nog” och att det enda som verkligen höll måttet var traditionell IT – utan att egentligen kunna backa upp påståendena med något konkret. Alla molnrelaterade tjänster utmålades som mer eller mindre suspekta – såvida det inte tillkom funktioner som passade med det som de etablerade leverantörerna ville sälja; då gick det ofta bra.

Vår inställning har dock alltid varit att med det tempo av förändringar som sker inom IT, så kan du inte långsiktigt satsa på proprietär IT för allmänna funktioner. Det kommer att hindra företagets möjlighet till utveckling. Egna lösningar kommer aldrig att kunna hålla jämna steg med utvecklingen av de större molntjänsterna.

Vad har varit fördelen med att som IT-leverantör vara född i molnet?

Peter Fritzon avslutar:

För oss har det redan från början varit lätt att anpassa oss till ny teknik eftersom vi inte har något ”gammalt” att ta hänsyn till. Allt går ju trögare om verksamheten i många år har fokuserat på en specifik affär och sedan plötsligt måste anamma en ny. Det är visserligen möjligt att vi hade expanderat fortare om vi inledningsvis hade erbjudit en mix av traditionella lösningar och molntjänster. Men vi valde att satsa helhjärtat på molnet och det har lönat sig i det långa loppet.

För traditionella verksamheter blir det ju även en fråga om att investera i medarbetare med ny kunskap och kompetens – något som inte alltid tas emot med öppna armar av befintlig personal. Ingen som arbetar hos oss har en ”äldre” syn på IT eller förlegad kunskap och kompetens som man vill hålla fast vid – det gamla tankesättet har aldrig ens existerat i vår verksamhet.

Hittar vi nya lösningar och tjänster som vi tror kommer att gynna vår kund, så är det vårt uppdrag att erbjuda dem till våra kunder – hur obekvämt det än må vara. Genom att arbeta med den framåtlutade inställningen är det inte branschen som driver oss till förändring, utan vi som är delaktiga i att förändra branschen. Många traditionella IT-leverantörer har mer eller mindre tvingats att leverera molntjänster, medan det för oss varit själva ursprunget till hur vi vill arbeta.

Hör gärna av dig till oss, så säkerställer vi tillsammans att du inte blir den som nöjer dig med att ”IT bara ska fungera”, utan blir ett av de framgångsrika företag som ser IT som en kärnprocess som skapar värde med hjälp av digital teknik. Kontakta oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Sofia Hägerklint

Marketing Manager

sofia.hagerklint@upheads.se