Varför uppgradera från Office 365 till Microsoft 365?

Vid det här laget vet de flesta vad Office 365 är – även om alla inte ännu utnyttjar hela potentialen för att förbättra produktiviteten i företaget. Men Microsoft 365 Business – vad är egentligen det och hur skiljer det sig från Microsoft Office 365-licensen? Här reder vi ut begreppen och berättar mer om de tjänster som gör att allt fler idag väljer att uppgradera till Microsoft 365.

Microsoft 365 och efterlevnad

Både Office 365 och Microsoft 365 är en samling av applikationer men Microsoft 365 är en större svit där licens för Windows 10 och Office 365 ingår. Beroende på vilken licens du har, får du tillgång till ett antal verksamhetsanpassade applikationer. Utöver det som ingår i Office får du med Microsoft 365 fler applikationer som framförallt ger ökad säkerhet och kontroll. Vill man hårdra det kan man säga att Office 365 är en tjänst för ökad produktivitet och förbättrad kommunikation, medan Microsoft 365 innehåller verktyg för din infrastruktur – där Office 365 ingår.

Microsoft 365 Business innehåller Windows 10 Pro, Office 365 och mängd tjänster för säkerhet, efterlevnad och enhetshantering. För efterlevnad är det mest brännande ämnet givetvis GDPR – den nya dataskyddsförordningen som ställer höga krav på grundsäkerheten i din IT-miljö.

Microsoft 365 Business betecknas numera som GDPR-versionen av Office 365-sviten eftersom den i högre grad följer de compliance-krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Här ingår bland annat:

  • Kryptering, samt styrning av kryptering på mobila enheter, av e-mail och data.
  • AIP (Azure Information Protection) erbjuder funktioner för styrning, kontroll, skydd och enkel klassificering av data samt inbäddade etiketter och behörigheter. På så sätt har du möjlighet att övervaka hur delade data behandlas för att sätta in rätt åtgärder vid oväntade händelser.
  • GDPR Policy Label – automatisk igenkänning av personuppgifter, vilket innebär att om en användare skapar dokument innehållande GDPR-känslig information så kan dokumentet automatiskt klassificeras som känsligt. Systemet kan genom artificiella intelligens, AI, känna av om du skriver in ett person- eller passnummer, exempelvis. Du kan även lägga till egna variabler som passar just din verksamhet.
  • Azure avancerade Threat Protection (ATP) är en molnbaserad säkerhetslösning som identifierar och hjälper dig att undersöka avancerade hot, komprometterade identiteter och externa och interna angripares åtgärder riktat mot din organisation.

Microsoft 365 Business och enhetshantering

I Microsoft 365 Business ingår även Intune som möjliggör central managering av företagets enheter. Det medför större kontroll och ökad säkerhet av enheter som har åtkomst till företagsdata. Detta innebär att det på central nivå går att kräva att samtliga enheter är krypterade och är lösenordsskyddade, samtidigt som personuppgiftsincidenter kan undvikas genom att enheterna kan spärras vid förlust.

En annan aspekt på central styrning genom enhetshantering är kontrollen det ger genom att du exempelvis kan pusha ut program, inställningar och uppdateringar till alla enheter. En stor produktivitetsvinst i jämförelse med om du skulle behöva göra installationerna var för sig på samtliga enheter. Läs mer om WeSafes erbjudande här.

Microsoft 365 och säkerhet

Microsoft 365 business erbjuder ett heltäckande skydd mot allt från skadliga filer till kod i mail. Du har även möjlighet till säkrare former av inloggning, där du själv bestämmer säkerhetsnivån genom antingen starka lösenord, multifaktorautentisering eller biometrisk inloggning. Sist men inte minst erbjuder Microsoft varningar vid avvikande beteende, då exempelvis stora datamängder laddas ner, upprepade inloggningsförsök eller andra indikationer på intrång.

Ett IT-system är inte starkare än sin svagaste länk. Därför tycker vi på WeSafe att det är viktigt att skapa en enhetlig säkerhetsnivå där de kritiska punkterna elimineras och basnivån höjs. Du kan läsa mer om just säkerhet och Microsoft på vår sajt.

Utan kunskap, inget värde

Med detta sagt räcker det dock inte bara med att köpa licensen för Microsoft 365. Saknar du intern kompetens blir det en rejäl utmaning att ställa in tjänsterna så att du får ut det mesta av dem. Dessutom blir det svårare att avgöra på vilken nivå säkerhetsmässigt du behöver ligga utan ingående kunskaper. De frågor som uppstår omkring tjänsterna i Microsoft 365 business är mer tekniska än för Office-sviten vilket gör att en helt annan typ av teknisk kompetens krävs. Därför behöver du en IT-partner som stöd.

Microsoft 365 Business är framtagen för små och medelstora företag för att hjälpa er att bli mer produktiva, minska säkerhetsriskerna samt skydda data och enheter. Det ger dig och dina kollegor de rätta verktygen för kommunikation, samarbete och säkerhet utan att dra ner på takten i din verksamhet med komplicerad IT-hantering och dyr utrustning. På WeSafe är vi experter när det gäller Microsofts molntjänster. Vi ser till att din verksamhet är säker, efterlever regelverk och ger dig kontroll över dina enheter. Vill du veta hur? Tveka inte att höra av dig till oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Kostnadsfri Säkerhetsanalys av er Microsoft 365-miljö

Få konkreta och handfasta tips på hur du bättre kan skydda din organisation

Läs mer och boka

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se