Skip to main content

Vi är en grupp på över 200 kloka människor, kända för vårt engagemang, välkomnande och vår kompetens!

Som din samarbetspartner är vi tillräckligt stora för att vara ett tryggt val, men samtidigt flexibla och personliga för att möta dina behov!

Kontakta oss

Vi startade i “molnet” 2013 som WeSafe IT och har sedan dess hjälpt över 400 kunder över hela Sverige med deras utveckling inom Microsofts molntjänster. Idag är vi 40 st anställda med kontor i Malmö.

Sedan 2023 går vi under namnet Upheads och har kontor även i Bergen, Drammen, Haugesund, Oslo, Sandefjord, Sandes och Trondheim.

WeSafe0039 4_webb WeSafe0349_webb

Bildgänget: Upheads Sverige har över 40 glada medarbetare-här är några av dem!

Wesafe + Upheads=

+20 års erfarenhet

Upheads fick sitt namn när Netpower Consulting delades från Netpower i februari 2014. IT-rötterna sträcker sig dock ända tillbaka till 2000, då Netpower grundades. Med det har vi över 20 års erfarenhet av drift av IT-lösningar.

[ Kvalitet och kompetens ]

  • Högsta partnernivå hos Microsoft

    Vi har ett nära samarbete med Microsoft som ger oss direkt tillgång till support- och verksamhetsresurser, vilket du som kund kommer dra nytta av. Vi har även vunnit Microsofts globala partnerpris Modern Workplace för SMB och Partnerpris i Sverige.

  • ISO-certifierad

    Vi är certifierade med ISO 27 001-Ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 20000- IT-tjänstehantering. Det säkerställer kvaliteten på våra tjänster och ställer även höga krav på dokumentation, system och fysisk säkerhet, men en årlig revision.

  • Certifierad kompetens

    Alla våra konsulter har certierad kompetens och får kontinuerlig utbildning. Vi har även en godkänd lärlingsutbildning inom IT-drift och tar varje år in nya lärlingar för att stärka vår miljö.

[ IT med mening ]

Att skapa värde för andra är meningsfullt- oavsett om det handlar om individer, företag eller samhället i stort.

På Upheads använder vi “IT med mening” som motiviation och katalysator för att skapa meningsfulla arbetsdagar, tjänster och leveranser. Vi ger samhällsbidrag i form av kommunikation och kunskapsspridning.

Med andra ord: Vi talar så att människor förstår och bidrar med meningsfulla saker.

Alla erbjuder Microsofts molntjänster men få har det som huvudfokus

Precis som inom sport och många andra områden blir man bra på det man fokuserar på, och vårt fokus är Microsofts molntjänster. Det handlar inte minst om oss som jobbar på Upheads Sverige. De som bäst driftar servrar är sällan samma personer som är mest lämpade att utveckla nya IT-lösningar med fokus på affären. Vi besitter den erfarenhet och kompetens som krävs för att implementera affärsstödjande lösningar med fokus på verksamhetsnytta och konkurrenskraft.

Vi hoppas få visa varför så många organisationer redan väljer att jobba med Upheads för att utveckla sin verksamhet. Kontakta oss så säkerställer vi tillsammans att du inte blir den som nöjer dig med att ”IT bara ska fungera” utan ett av de framgångsrika företag som ser IT som en kärnprocess och som förmår skapa värde med hjälp av digital teknik.