Skip to main content

Utbildning

Publicerat: 5.10.2021 - Utbildning

Videoblogg – Microsoft Viva Connections

Videoblogg – Microsoft Viva Connections Undersökningar visar att majoriteten av de som arbetat på distans kommer fortsätta även efter pandemin men kan tänka sig att åka in till arbetsplatsen ett par dagar i veckan, använda sig av en så kallad hybrid arbetsplats. Med nya arbetssätt möter vi nya behov som…

Läs mer

Publicerat: 24.08.2021 - Utbildning

Videoblogg – Så driver du projekt i Microsoft Teams

Microsoft utvecklar ständigt sin plattform så att ni som användare och administratörer ska få fler möjligheter att uppnå mer produktivitet och effektivitet i ert arbete. Robert och Per visar hur ni som företag och organisation kan använda Microsoft Teams och Microsoft 365 för era projekt.

Läs mer

Publicerat: 24.08.2021 - Utbildning

Videoblogg – Framgångsrika idékampanjer med Microsoft Teams

Videoblogg – Framgångsrika idékampanjer med Microsoft Teams Driv framgångsrika idékampanjer med Teamsapp. Idéer flödar genom hela organisationen, det kan vara idéer för trivsel och välmående men också för att driva verksamheten framåt. Idéerna kan komma på olika sätt, det kan vara mail, chattar men också vid fikabordet. Men vad händer…

Läs mer

Publicerat: 16.07.2021 - Utbildning | Webinar

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Microsoft Viva är Microsofts egen Employee Experience Platform där medarbetarens kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum. I övergången till den digitala arbetsmiljön har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser till medarbetarnas välbefinnande.

Läs mer

Publicerat: 24.05.2021 - Utbildning

Videoblogg – Microsoft Search

Videoblogg – Microsoft Search Microsoft Search är funktionen i Microsoft 365 som ger dig intelligent sökning och hjälper dina medarbetare att hitta rätt information, funktioner och processer. I detta klipp berättar Per och Robert kort om vad Microsoft Search är och om fördelarna med att använda Search i din organisation.

Läs mer

Publicerat: 29.04.2021 - Utbildning

Videoblogg – Microsoft Lists

Microsoft Lists är en app i Microsoft 365 som hjälper dig och ditt företag att organisera information och anpassa ert arbete. Robert och Per nämner en rad olika användningsområden för Microsoft Lists samt hur du går tillväga för att skapa dina listor.

Läs mer