Videoblogg – Microsoft Viva Connections

Undersökningar visar att majoriteten av de som arbetat på distans kommer fortsätta även efter pandemin men kan tänka sig att åka in till arbetsplatsen ett par dagar i veckan, använda sig av en så kallad hybrid arbetsplats.

Med nya arbetssätt möter vi nya behov som kräver nya redskap. En stor utmaning har bland annat varit hur vi smidigast kommunicerar med varandra, engagemanget och välbefinnandet bland våra medarbetarna.

Som ett steg i detta har Microsoft lanserat Microsoft Viva – en så kallad Employee Experience Platform (EXP). Viva är helt integrerad med de produktivitets- och samarbetsfunktioner som finns i Microsoft 365 och Microsoft Teams. En av modulerna i Viva är Connections. Connections ger dig tillgång till intranätet direkt i Teams och mycket mer. Robert och Per berättar mer i videon.

Vill du veta mer om hur Viva kan hjälpa din organisation att skapa en plattform där medarbetarnas kunskap, engagemang och välbefinnande står i centrum? Tveka inte att höra av dig, kontakta oss här!

 

Webinar

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Få en grundläggande förståelse för vad Microsoft Viva är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma medarbetarupplevelser.

Läs mer