Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Microsoft Viva är Microsofts egen Employee Experience Platform där medarbetarens kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum. I övergången till den digitala arbetsmiljön har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser till medarbetarnas välbefinnande.

Plattformen är helt integrerad med de produktivitets- och samarbetsfunktioner som finns i Microsoft 365 och Microsoft Teams. Viva tillhandahåller företag, chefer och anställda de resurser och den support de behöver för att utvecklas och nå framgång – oavsett var man befinner sig.

Målet med vårt kostnadsfria webinar är att ge er grundläggande förståelse för vad Microsoft VIVA är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma medarbetarupplevelser.

Under webinaret kommer vi bland annat gå igenom:

– Det här är Microsoft Viva

  • Viva Connections
  • Viva Insights
  • Viva Learning
  • Viva Topics

– Konkreta exempel på olika användningsområden

– Komma igång med Microsoft Viva

– Microsoft Viva och framåt

– Frågor och svar

Webinaret riktar sig till administratörer, beslutsfattare eller till dig i ledande position.

Presentatör

Robert Veberg

Microsoft Viva - er nya medarbetarplattform

Fyll i din e-postadress så skickar vi inspelningen till dig!