Skip to main content

Upheads Molnkund

Erbjudandet är till för samtliga kunder som lägger licenserna hos oss och är grunden i ekvationen att omfördela tid och ekonomi från drift till innovation för att skapa konkurrenskraft. 

Kontakta oss

Med Upheads Molnkund får du:

 • Tillgång till Upheads Cloud Marketplace – vår samlingsplats för licenser, rapportering och information
 • Specialistkompetens
 • Löpande dokumentation och kategoriserad ärendeloggning
 • Kostnadsfri kundtjänstbot
 • Tillgång till vår kund- och utbildningsportal
 • Tillgång till vår hårdvaruportal
WeSafe0676 1_webb

Personlig support och specifikation över utförda arbeten

Som kund till Upheads får du tillgång till personlig support, som för den delen inte blir personbunden. Du kan alltid vända dig till dedikerad konsult med direktnummer men för att säkerställa snabb och effektiv hjälp har du även tillgång till hela supportteamet.

Genom väl fungerande dokumentation och strukturerad ärendeloggning kan alla våra konsulter sätta sig in er miljö och avhjälpa eventuella problem. Ni får månadsvis tillgång till specifikation över utförda arbeten.

[ Vad ingår i vårt erbjudande Upheads Molnkund? ]

 • Upheads kundtjänstbot

  För att ytterligare höja supportnivån och säkerställa din produktivitet får du, som kund hos oss, tillgång till vår kundtjänstbot. Boten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan för att hjälpa till att lösa dina problem helt kostnadsfritt!

  Boten säkerställer tillgänglighet och snabba svar på frågorna direkt när de dyker upp, så att varje enskild användare kan få hjälp på sina villkor och förbli produktiva.

  Boten kommer snabbt att bli en självklar plats att lösa dina problem. När mer specifika och komplexa problem uppkommer kan du enkelt, genom att skriva ”Upheads hjälp”, chatta med support direkt eller öppna ärende direkt hos Boten. Boten hjälper dig även att lägga till och ta bort licenser.

 • Spetskompetens kring licensiering av Microsofts molntjänster

  Som kund till Upheads säkerställer du att din organisation har rätt avtalsform och mest effektiva licensmodellen. Du får tillgång till vår spetskompetens kring licensiering av Microsofts molntjänster, vi blir din rådgivare och bollplank i dina frågeställningar kring dina digitala tillgångar.

  Vi håller oss uppdaterade vad gäller nya licenser och avtalsformer, samtidigt som vi lär känna din organisation för att matcha dina behov med utbudet.

  Vi tar hand om licenser till ca 300 organisationer och vår erfarenhet säger att många betalar för licenser som inte används. För att förhindra detta har vi tagit fram en tjänst som identifierar outnyttjade licenser och rapporterar automatiskt oanvända licenserpå så vis säkerställer vi att du bara betalar för de licenser som faktiskt används. 

 • Vilka möjligheter skapas för din organisation

  Vi ser det som vår uppgift att hålla oss uppdaterade kring ny teknik och informera dig om vilka möjligheter de skapar för din organisation. Vi lär känna din organisation och de utmaningar du möter i vardagen, för att sedan använda vår gedigna kunskap om möjligheterna i Microsofts molnplattform för att hjälpa dig att realisera nya affärsmöjligheter.

  För att du och din organisation ska hitta lättillgänglig information har vi skapat vår Kund- och utbildningsportal. Här kan du och dina medarbetare hitta lösningar och ladda ner användbara resurser som kan hjälpa er att bli mer effektiva i det dagliga arbetet.

 • Förbättringsområden och möjlighet till visuell analys

  Som kund till Upheads hjälper vi dig identifiera förbättringsområden för er ITVi loggar alla ärenden i vårt CRM. Alla ärenden kategoriseras som antingen support eller utveckling och vidare i olika kategorier så som klient, Office 365Azure mm.

  All data plockas sedan ut i visuella och interaktiva rapporter som ger möjligheten att analysera detaljer i hur miljön fungerar. Hur ser fördelningen av tid ut mellan utveckling och support? Hur ser supporten ut i år i jämförelse med föregående år? Hur har fördelningen mellan olika kategorier förändrats? Vi har även möjligheten att jämföra din organisation med den generella Upheads kunden, för att identifiera eventuella förbättringsområden. Detta gedigna underlag ligger till grund för vår rådgivning och är även ovärderlig i uppföljningen av utförda åtgärder, du kan se i detalj hur effektiva åtgärderna varit. Tillsammans tar vi fram en åtgärdsplan där vi identifierar vi förbättringsområden, planerar åtgärder och säkerställer uppföljning.

[ Vill du veta mer om Upheads Molnkund? ]

Ta kontakt – vi berättar gärna mer!

Trött på att fylla i formulär?

Du kan också ringa 040-626 75 00,  måndag–fredag kl. 08-17, eller skicka ett mail till kontakt@upheads.se