Kom igång med Microsoft Copilot

Trots tillgängliga resurser stöter en del företag på hinder när de implementerar Microsoft Copilot. Användningen tenderar att begränsas till en mindre grupp inom organisationen som endast utför grundläggande uppgifter. Vilket leder till att man inte nyttjar verktygets fulla kapacitet. Denna trend kan brytas genom noggrann utbildning och en genomtänkt strategi av implementeringen. På så sätt förbättras förståelsen och breddar användningen av Copilot i hela organisationen.

Ebba möte

Hur kan din organisation dra nytta av Microsoft Copilot? 

Copilot fungerar som en digital assistent som kan effektivisera många av dina dagliga arbetsuppgifter. Från att sammanfatta möten i Microsoft Teams till att hjälpa dig skapa innehåll för dina e-postmeddelanden i Outlook, kan Copilot spara dig både tid och energi.

Steg 1: Aktivering av din licens 

När du väl har investerat i Microsoft Copilot börjar, resan med att aktivera din licens. Detta är ett enkelt steg som endast kräver att du loggar in på din Microsoft 365-administratörspanel. Därefter följer du sedan guiden för licensaktivering för att säkerställa att användarna inom din organisation får tillgång till det nya verktyget.

 

Steg 2: Motivera användningen över hela organisationen 

Ett vanligt hinder är att  användningen blir begränsad till en liten grupp, för att bredda användningen bör du:  

  • Hålla utbildningstillfälle:  Det tar tid att lära sig och integrera detta nya arbetssätt, ordna sessioner där du visar upp funktionerna och fördelar. Undervisa användarna i hur man formulerar effektiva frågor till Copilot för att få relevanta och användbara svar.
  • Skapa användarguider: Distribuera steg-för-steg-guider som illustrerar hur Copilot kan lösa vanliga arbetsuppgifter.  
  • Erbjuda support: Ställ in en helpdesk eller ett supportteam som kan svara på frågor och hjälpa till med att effektivisera arbetsprocessen.  

 

Steg 3: Anpassade lösningar och automatisering 

En av Copilots största fördelar är dess förmåga att anpassa sig efter individuella användarbehov. Samt agera som användarens personliga assistent repetitiva uppgifter. Demonstrera genom exempel hur Copilot kan hjälpa till med e-posthantering, mötesanteckningar och dokumentbearbetning. Vilket gör det lättare för användarna att se det direkta värdet i sin vardag. Vill ni ha tips från våra experter så kan ni se vårt kostnadsfria webinar för en guide genom Copilot.

Vad vi på Upheads erbjuder

Slutligen för att göra en så smidig övergång som möjligt erbjuder vi en kostnadsfri demo där vi visar Copilot live och besvarar era frågor. Du har även möjlighet att boka en workshop med oss där våra experter guidar er genom varje steg av implementeringen och säkerställa att ni får ut maximalt värde av er investering. 

Skriven av:

Robert Veberg

Demo

Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot är Microsofts svar på behovet av ett modernt stöd i det dagliga arbetet, boka vår kostnadsfria demo och upptäck hur!

Läs mer och boka