Varmt välkommen till Upheads!

WeSafe är nu en del av den norska IT-partnern Upheads och kommer att byta namn till Upheads. Samgåendet gör att kunderna får ett större utbud och starkare kompetensförsörjning.  

– Att få välkomna WeSafe till Upheads är som att det bästa av två världar möts, säger Bjørg Tomlin, VD i Norge och koncernchef. 

Upheads - Bjorg

Bjørg Tomlin – VD i Norge och koncernchef

Under hösten har vi berättat att Upheads har förvärvat WeSafe som en del i sin nordiska  tillväxtresa.  

”Det känns kul och helt rätt eftersom vi har så mycket gemensamt i våra företagskulturer. Vi vill prata förståeligt med kunderna och fokusera på vad tekniken kan göra för dem. I Norge säger vi ”IT med mening” och det känner jag att WeSafe verkligen också står för. Det handlar om att förstå kundens behov och mål och att hjälpa till med lösningar som verkligen bidrar till deras verksamheter”

– Bjørg Tomlin, VD i Norge och koncernchef

Men även om företaget växer så ska ingen kund känna att Upheads har blivit för stora för dem.  

– Tillsammans är vi en stark grupp med lokala kunder och lokal anpassning. Det ger kunderna både tryggheten i den stora organisationen och personligheten i den lilla. 

 

Personliga men inte personbundna 

Just den personliga kontakten är en annan viktig aspekt som kunderna kommer känna igen sig i. Företaget har samma människor på plats i Malmö med omnejd och samma kontaktpersoner som nu dessutom har fått hela Upheads gemensamma kompetens bakom sig.  

– Den svenska organisationen med WeSafe-grundarna Peter, Per och Martin i ledningen kommer sätta sin prägel på hur verksamheten i Sverige ska se ut också framöver, och vi behåller de personliga kontakterna utan att bli för personbundna. När vi nu växer får hela bolaget mer kompetens som sprids och delas mellan länderna, och det hjälper förstås våra kunder.  

 

Fler lösningar och kompetenser 

WeSafe har länge haft spetskompetens inom cloud och nu breddas utbudet av tjänster och lösningar till de mindre och medelstora bolagen på tillväxt som är fortsatt Upheads fokus.  

”Jag upplever att det viktigaste för kunderna är att IT-partnern har rätt kompetenser. Så matchningen är perfekt när den svenska spetsen inom cloud kan kompletteras med mer kompetens inom bland annat nätverk, datacenter, PC som tjänst och annat som ett SMB-bolag kan behöva för att utveckla sin verksamhet”

– Bjørg Tomlin, VD i Norge och koncernchef  

Bjørg ser även andra fördelar med samgåendet. Företaget har redan satt upp gemensamma team över länderna för att kunna lära av varandra och utbyta erfarenheter inom alla områden. Med en större personalstyrka får kunderna ta del av fler kompetenser och erfarenheter. 

– Dessutom blir kompetensförsörjningen lättare om någon till exempel är ledig, så du som kund blir helt enkelt mindre beroende av att precis rätt personer jobbar när du behöver hjälp. 

 

Gemensamma styrkor ger ännu bättre kvalitet 

Att Upheads och WeSafe med olika IT-kompetenser går samman gör att båda delarna kan utnyttja varandras styrkor som i slutänden blir kundernas styrkor.  

– Vi vill att kunderna ska uppskatta vår höga kompetens, att vi förstår vad de behöver och att vi följer upp ordentligt, säger Bjørg. 

Men det handlar inte bara om att bredda tjänsteutbudet och utveckla fler lösningar. IT med mening handlar lika mycket om kvalitet och service.  

– Vi siktar på ännu mer kvalitet på fler områden och på att ge våra kunder den trygghet i IT-leveransen som vi vet efterfrågas. Därför tittar vi också på att etablera en nordisk SOC samtidigt som vi ISO-certifierar oss för extra trygghet och kvalitet, avslutar Bjørg .  

 

Läs mer om samgåendet 

Frågor och svar

Intervju med WeSafes grundare Peter Fritzon

Intervju med fem medarbetare från Upheads i båda länderna

Intervju med säkerhetsansvariga för respektive land

Skriven av:

Sabina Fredriksson
Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.