Power BI – beslutsstöd för företag i alla storlekar

Alltför många affärskritiska beslut fattas baserat på magkänsla. Något som ofta blir rätt, men långt ifrån alltid. För att fatta välgrundade beslut behöver du faktabaserade underlag baserade på de data som finns samlade i dina olika system. Men att inhämta, sammanställa och jämföra alla dessa data i begripliga rapporter tar både tid och resurser i anspråk, och ju fler manuella steg du behöver ta desto fler fel kan uppstå. Vad som behövs är en business intelligence-lösning. Men är inte det väldigt krångligt att implementera – och dyrt?!

Därför behövs Business Intelligence

Insteget till användande av BI-tjänster har länge varit stort. Det har länge varit svårt att koppla samman datakällorna, och även komplicerat att bearbeta de data man får ut. Dessutom har det ur infrastrukturell synpunkt även varit komplext att implementera, ofta med flera servrar. Licenserna för lösningen har därför i många fall blivit kostsamma vilket medfört att mindre företag sällan kunnat dra nytta av dem.

Ofta vill du att dina rapporter ska baseras på data från flera olika system. Om du inte kan koppla samman datakällorna behöver du hantera data från källorna manuellt vilket innebär att du behöver klippa och klistra mellan systemen. Något som både är tidskrävande och som ökar risken för felaktigheter markant i jämförelse med automatiserade processer. En annan utmaning har länge varit att du, då du tar fram en rapport – vilket är tidskrävande – sedan ändå måste skapa en ny rapport för varje gång du ska rapportera. Ett enormt slöseri med tid i längden.

I de fall det finns beslutsunderlag, används ofta flera olika rapporter från en mängd olika källor, framtagna vid olika tidpunkter. Något som gör att data från de olika källorna inte är tidsmässigt synkade då de ska jämföras eller på annat sätt sättas i relation till varandra. Det är inte heller ovanligt att rapporterna ändå saknar statistik och data som du vill att din rapport ska innehålla. Möjligheterna att få ut standardiserade rapporter är många gånger begränsade och kundanpassningar tar ofta tid att ta fram och blir därigenom kostsamma. Dessutom har det ofta varit svårt att dela rapporter med dina medarbetare internt, leverantörer, kunder eller externa partners.

Power BI ger dig nya möjligheter

Power BI är ett system som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. En rapportgenerator som du kan koppla direkt till en mängd olika källor, från vilka du får ut en gemensam rapport. Det fungerar även som ett sätt att skapa dashboards utifrån användaren som visar relevanta KPI:er i realtid.

Power BI är en molntjänst för beslutsstöd från Microsoft, med en stor mängd automatiserade funktioner som gör det lätt att bearbeta data från olika källor. Data som du kan sätta i relation till varandra och sammanställa dem i rapporter, vilket hjälper dig att fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Molntjänsten är del av Office 365 vilket innebär att du inte behöver någon övrig infrastruktur för att få det att fungera – allt ligger redan i tjänsten. Uppdateringar med tillhörande ny funktionalitet sker per automatik och tjänsten blir på så sätt bara bättre och bättre med tiden. Tjänsten är även lätt att implementera vilket drar ner på konsultkostnaderna och licenserna är betydligt billigare än vad motsvarande BI-lösningar varit tidigare.

Du kan enkelt dela automatiskt uppdaterade rapporter rapporter såväl inom som utanför organisationen och om din kund, partner eller leverantör har en Power BI-licens kan ni få tillgång till varandras rapporter och data genom era respektive konton.

Du slipper upprätta nya rapporter ”from scratch” varje gång. Rapporten skapas en gång och sedan adderas bara nya data per automatik till nästa gång du behöver motsvarande rapport. Du slipper även manuell handpåläggning som annars kan ge upphov till felaktigheter.

Chansen att berörda parter faktiskt även läser rapporten ökar även i och med att du har möjlighet att få tillgång till den via telefonen eller andra mobila enheter. Du kan även bädda in rapporten på en SharePoint-sida, eller i Teams vilket ytterligare ökar chansen att man faktiskt läser den.

Snabbt, tillgängligt och kostnadseffektivt beslutsstöd med Power BI

Många av de leverantörer som tillhandahåller den här typen av tjänster anammar visserligen den nya tekniken, men behåller sitt gamla tankesätt, vilket gör implementeringen och användande onödigt kostsam och komplicerad med mycket konsulttid. Det gör att både funktionaliteten och nyttan med den nya tekniken tar en baksätesroll, samtidigt som de mindre företagen exkluderas från möjligheten att dra nytta av BI-lösningarna eftersom de blir för kostsamma.

Med molntjänsten Power BI får du ett beslutsstöd med lågt insteg och hög tillgänglighet där du snabbt och enkelt kan ta fram en rapport på egen hand. WeSafe hjälper dig med implementeringen och med att skapa kopplingar till dina olika datakällor. Vi erbjuder även utbildning och kan vid behov hjälpa dig att bygga rapporter.

Vill du veta mer? Kontakta oss här!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se