Skip to main content

Upheads Avtalshantering

Strukturerad hantering av företagsavtal är avgörande för att hålla koll på viktiga datum och villkor. Många företag använder dock fortfarande traditionella metoder, vilket leder till spridda avtal i pärmar, arkivskåp och digitala dokument, och gör avtalshantering tidskrävande och komplex.

Kontakta oss

Med Upheads avtalshantering får du bland annat:

  • Snabb överblick över alla företagsavtal
  • Automatiserat påminnelsesystem
  • Rättighetsstyrning
  • Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, förenklar kommunikation och tillgång inom organisationen
Telefoni och IT hör ihop

Samla alla dina avtal i en app

– ingår i vår tjänst Intranät som tjänst

Med Upheads avtalsapp får du en snabb överblick över alla dina avtal, du kan följa upp och få en kostnadsbild per avdelning, kostnadsställe eller annan valfri parameter. Genom att använda vår app kan ditt företag spara tid och minska arbetsbelastningen genom ett automatiserad system för påminnelser, som säkerställer att avtal inte går ut utan att uppmärksammas.

Genom att använda appen ökar kontrollen över dina avtal med real-time synlighet, vilket gör det möjligt för ansvariga att se vilka avtal som finns, vad de gäller och när de går ut. Med en säker kontroll minskar kostnaderna genom att undvika automatisk förnyelse av avtal som inte längre behövs eller är för dyra.

Upheads avtalsapp hjälper också till att öka efterlevnaden av avtalen och minimerar risken för icke-efterlevnad. Med appen får du även värdefulla insikter och statistik om avtalen med Power BI-rapporter, vilket gör det möjligt att fatta bättre beslut och göra prognoser.

Varför Upheads Avtalshantering?

1. Enkel och effektiv hantering av avtal, som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt skapa, hantera och spåra avtal.

2. Real-time synlighet för ledning, vilket ger insikter i vilka avtal som finns, vad de gäller och när de går ut.

3. Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, för att förenkla kommunikation och tillgång inom organisationen.

4. Kostnadseffektiv, med en fast månadskostnad oavsett antal användare.

5. Mobil tillgänglighet, som gör det möjligt för användare att hantera sina avtal på språng.

6. Automatiserad påminnelsesystem, som säkerställer att avtal inte går ut utan att uppmärksammas.

7. Efterlevnad av regler, som minimerar risken för icke-efterlevnad av avtalen.

8. Självbetjäning för användare, som gör det möjligt för användare att hantera sina egna avtal.

9. Anpassningsbar, för att möta specifika behov i olika företag.

10. Säker, med säkra anslutningar och kryptering av data för att skydda anställdas information.

11. Möjlighet till integration med ekonomisystem, för att säkerställa exakt spårning av avtal och snabba betalningar.

12. Power BI-rapporter, som ger ledning och team värdefulla insikter och statistik om avtalen, vilket gör det möjligt att göra prognoser och därmed fatta bättre beslut.

13. Inkluderad i Upheads intranät som tjänst, som ger organisationer en komplett lösning för hantering av avtal och kommunikation inom organisationen.