Grothbolagen tar neste skritt i digitaliseringsreisen med WeSafe

Grothbolagen er et konsern med virksomheter innen tomteentreprise, helse, eiendom og utvikling, som alle arbeider for å bidra til samfunnsnytten på ulike måter. I forbindelse med et selskapsoppkjøp kom Grothbolagen i kontakt med WeSafe, som nå er en viktig brikke i arbeidet med økt digitalisering i hele konsernet.

Grothbolagen

Tidligere IT-partner mistet pusten etter oppkjøpet

Carl Groth og kona Lillemor Groth er grunnleggerne av Grothbolagen. Etter å ha solgt et tidligere selskap bestemte de seg for å gjøre mer av det de virkelig brenner for - å hjelpe bedrifter med å utvikle og modernisere seg. Carl forklarer:

- Vi kjøper opp selskaper i modne bransjer der kompetansen er høy og de er gode på det de gjør, men der det er behov for modernisering. Her kan vi bidra med vår kunnskap om utvikling og ledelse, samtidig som selskapene kan fortsette å drive sin kjernevirksomhet i egen regi. Selskapene beholder navnet sitt og driver virksomheten, men vi gir støtte på områder som kanskje er litt forsømt - for eksempel IT og kommunikasjon.

Groth-selskapene hadde lenge hatt et velfungerende samarbeid med en IT-partner. Men etter at de ble kjøpt opp av et mye større IT-selskap, følte Carl at mye av det de tidligere syntes var så positivt, forsvant.

Alt ble så komplisert, stort og dyrt. Det gikk fra å være en gruppe som vi faktisk kjente og hadde jobbet med i mange år, til at det hele tiden kom til nye kontakter og kontaktveier. Mange som vi hadde satt pris på å ha kontakt med, valgte også å forlate selskapet. Tjenesten ble negativt påvirket, samtidig som prisene steg.

"WeSafe er tilgjengelig på en måte som gjør at vi føler oss trygge på at det alltid er noen som kan hjelpe oss hvis noe går galt - de handler raskt når noe uforutsett skjer."

- Carl Groth, grunnlegger av Grothbolagen

Mer effektiv kommunikasjon skaper de rette forutsetningene for felles verdier

Da Grothbolagen kjøpte opp selskapet Park & Vatten, ble Carl anbefalt å kontakte WeSafe. Park & Vatten hadde brukt WeSafe i lang tid og var svært fornøyd med samarbeidet. En dialog ble innledet, og etter innledende samtaler valgte Grothbolagen WeSafe som leverandør for implementering av Azure Virtual Desktop for tilgang til konsernets ulike forretningssystemer. Man innså imidlertid raskt at dette bare var begynnelsen, og et samarbeid for økt koordinering av selskapenes kommunikasjon ble innledet. Microsoft Teams er utgangspunktet for dette arbeidet. Carl forklarer:

- Bedriftene våre er veldig produksjonsorienterte, og derfor blir de mykere verdiene oversett, for eksempel hvordan man fremstår som bedrift, hva man står for og hvilke kunder man ønsker å jobbe med. For oss i Grothbolagen er det imidlertid viktig at verdiene våre, som i stor grad kjennetegnes av å bidra til samfunnsforbedring på ulike måter, gjennomsyrer virksomheten. For å formidle dette budskapet må vi finne måter å få alle selskapene til å føle seg som en del av den familien vi har skapt. Teamene vil være et sentralt utgangspunkt for å gjøre dette.

Felles struktur for samarbeid på tvers av selskaper

Sammen med WeSafe har vi bygget en felles intern kommunikasjonsstruktur i Teams for alle selskapene. Dette bidrar til at informasjon enkelt kan formidles i de ulike virksomhetene, og at kommunikasjon og administrasjon koordineres og effektiviseres. Carl igjen:

- I hvert selskap har de ulike avdelingene sine egne kommunikasjonskanaler - en for økonomi, en for kommunikasjon, en for forretningsutvikling og så videre. Dette gjør det mulig for oss å bruke samme struktur for alle selskapene og gjør det enklere å delta i løpende diskusjoner. Selv om selskapene driver med svært forskjellige ting innenfor sine respektive virksomhetsområder, står de likevel overfor de samme utfordringene - personalspørsmål, kundespørsmål, koordinering, tilstedeværelse i markedet, kontakt med myndighetene osv. Utvekslingen er derfor svært givende. I tillegg blir det å jobbe i team mer effektivt og skaper synergier: I stedet for at hvert selskap har egne ressurser til økonomi og administrasjon, kan noen få ansatte håndtere arbeidet for alle virksomhetene. Det gjør det også enklere å samarbeide og utveksle kunnskap på tvers av selskapsgrensene, i roller som tidligere kunne være ganske ensomme.

 

"Noen IT-leverandører man møter er så tekniske i sin tilnærming, og avstanden til de ansatte i selskapene våre er så stor at de ender opp med å snakke helt forskjellige språk. WeSafe legger samtalen på riktig nivå og er samtidig vennlige, ydmyke, fremoverlente og kunnskapsrike."

- Carl Groth, grunnlegger av Groth-selskapene

 

Mot digitalisering - trinn for trinn

Selv om samarbeidet med WeSafe er basert på arbeidet med IT-løsninger, ønsker Carl å fremheve den ånden som WeSafe bidrar med:

- WeSafe er tilgjengelig på en måte som gjør at vi føler oss trygge på at det alltid er noen som kan hjelpe oss hvis noe går galt - de handler raskt når noe uforutsett skjer. Jeg opplever også at de er svært profesjonelle i sin omgang med selskapene våre, og at de på denne måten blir en forlenget arm av Groth-selskapene. De forsterker det vi ønsker å stå for, og i møtet med nyoppkjøpte selskaper, der de forklarer hvordan vi jobber med digitalisering, bidrar de til å skape et positivt bilde av oss generelt. Noen IT-leverandører man møter er så tekniske i sin tilnærming, og avstanden til de ansatte i selskapene våre er så stor at de ender opp med å snakke helt forskjellige språk. WeSafe legger samtalen på riktig nivå og er samtidig vennlig, ydmyk, fremoverlent og kunnskapsrik.

Carl ser på implementeringen av Teams som ett av mange steg på digitaliseringsreisen og påpeker at dette bare er begynnelsen. Han avslutter:

- Det er så mye funksjonalitet inkludert i Microsoft-lisensene dere allerede har, og det er en veldig liten del av det dere bruker. Å kunne delta på webinarene som WeSafe holder for å lære mer, er et godt utgangspunkt for å diskutere videre hva som passer for oss å gjøre videre. Steg for steg, det er slik vi går videre på digitaliseringsreisen vår. Det er en kontinuerlig prosess som egentlig aldri tar slutt, og som gjør at vi hele tiden kan utvikle og forbedre oss.

Skrevet av:

Sofia Hägerklint

Markedssjef

040 - 626 75 08 sofia.hagerklint@upheads.se
Inspirasjon og kunnskap rett i innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsnyhetsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye arbeidsmåter, prosesser og sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og ulike verktøy i Microsofts skyplattform.

Demo

Oppdag Microsoft Teams

Bestill et gratis møte med oss for å få en oversikt og verdifulle tips om hvordan du kommer i gang med Teams!

Les mer