Unga ställer allt högre krav på mobil arbetsplats

Ung kompetens idag har helt nya förväntningar på vilka arbetsredskap som ska finnas på en arbetsplats. Framförallt handlar det om tillgänglighet och mobilitet genom digitala hjälpmedel, så att du kan arbeta var du än är och inte är begränsad till din arbetsplats. – Om du ska kunna vara närvarande i verksamheten trots att du inte är fysiskt på plats krävs till exempel en annan funktionalitet för kommunikation än den som e-post kan erbjuda. Så hur påverkas attraktionskraften hos ditt företag bland unga på arbetsmarknaden om du inte tillhandahåller nya och digitala arbetsverktyg?

Unga lever mobilt och vill arbeta på en mobil arbetsplats

Om du som arbetsgivare förväntar dig att kunna arbeta med stämpelklocka och personalens närvaro på kontoret mellan klockan 08 och 17 kommer du förmodligen uppleva en del svårigheter att hitta unga talanger till ditt företag. Frihet, flexibilitet och mobilitet är nämligen aspekter på anställningen som är högt prioriterade bland yngre generationer idag.

Detta beror i hög grad på att unga idag lever betydligt mer mobilt och digitalt än vad äldre generationer gör och har gjort. Arbetslivet ska helt enkelt spegla den tillvaro de i övrigt lever igenom en mobil arbetsplats. Enligt en rapport från PWC säger exempelvis 41 procent av alla tillfrågade millennials att de hellre kommunicerar digitalt än öga mot öga eller per telefon.

Vänder man perspektiven blir det naturligtvis allt svårare för den äldre generationen, som snart lämnar yrkeslivet för att gå i pension, att känna att de hör hemma i en tillvaro där allt är uppkopplat och att det ställs krav på ständig tillgänglighet.

Det är heller inte bara arbetstagaren som har högre förväntningar – även våra kunder, kolleger och leverantörer räknar med tillgänglighet och snabb respons. Att inte ha fått svar på ett mail inom några timmar är något som många idag skulle reagera på, vilket kan jämföras med den tid då en stor del av korrespondensen mellan verksamheter skedde per post…

Digitala förutsättningar för en mobil arbetsplats – en förtroendefråga

I slutänden blir frågan om hur digitalt anpassad en arbetsplats är även en förtroendefråga. Om du som ung idag möts av ett företag som ur digital synpunkt ligger långt efter och som saknar många av de verktyg som förväntas finnas, så brister förtroendet eftersom du då har svårt att se en framtid – varken för företaget eller som anställd. Om du saknar det som ung arbetskraft betraktar som grundläggande förutsättningar för en mobil arbetsplats kommer de i värsta fall inte ens att bemöda sig med att skicka in en ansökan.

Du som söker ung kompetens vet att det idag är arbetstagarens marknad som råder. Många kan välja och vraka band jobben och unga idag har ett oerhört gott självförtroende. De vet vilken kompetens de besitter och vilket värde de har på arbetsmarknaden.

Det är bland annat därför som anställda är idag betydligt mindre lojala i fråga om hur länge de väljer att stanna i ett företag. Millennials at work-rapporten från PWC visar att över 25 procent av alla tillfrågade räknar med att de kommer att ha fler än sex arbetsgivare – mer än dubbelt så många som i resultaten från tidigare studier.

Därför krävs det betydligt mer än vad det gjort tidigare för att skapa attraktionskraft hos en arbetsgivare, så att de kan locka anställda – och få dem att stanna. Tiden då man arbetar 40 år i ett och samma bolag är helt enkelt förbi.

Erbjuder du inte en mobil arbetsplats kommer dina anställda att hitta alternativ

Även om unga kompetenser väljer en arbetsplats där den digitala utvecklingen har halkat efter, så hittar de nya sätt att tillgodose sina behov. De hittar egna lösningar genom exempelvis gratisapplikationer som inte aktivt godkänts av arbetsgivaren – så kallad ”shadow IT”. Det kan röra sig om egna fildelningssystem eller chatt-funktioner som gör kommunikationen smidigare kolleger emellan. Problemet är att om den anställde slutar och har lagrat alla sina data i en molntjänst separat från organisationen, så finns det inget sätt att få tillgång till denna information. Dessutom uppstår givetvis fler sårbarheter i fråga om företagets IT-säkerhet.

En annan risk med att inte digitalt anpassa verksamheten till en mobil arbetsplats är att produktiviteten minskar. Har man inte möjlighet att exempelvis jobba hemifrån kan man inte färdigställa det man påbörjade på kontoret och då får det vänta till dagen efter. Om man förväntar sig kunna arbeta på ett visst sätt och företaget man arbetar för inte bistår med rätt förutsättningar för det, blir resultaten i värsta fall en demoraliserad personalstyrka som kanske inte arbetar hårdare än vad som är absolut nödvändigt.

Vi på WeSafe vet hur viktigt det är att tillhandahålla rätt arbetsredskap för att bibehålla attraktionskraften som arbetsgivare. Har du frågor om den här artikeln eller vill du veta mer vilka krav som unga anställda kräver ifråga om digitala arbetssätt, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur WeSafe och Microsofts produkter kan underlätta för arbetsgivare att tillhandahålla de rätta digitala arbetsredskapen!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Demo

Maximera din investering i Microsoft 365

Ta del av inspiration och tips i vårt kostnadsfria möte för hur du kan maximera din investering i Microsoft 365 för att säkra framtida tillväxt och produktivitet.

Läs mer och boka

Skriven av:

Robert Veberg

Technical Lead - Microsoft Modern Workplace

robert.veberg@upheads.se