Telefoni och IT hör ihop

Inom loppet av en förhållandevis kort tid har vi gått från analoga bordstelefoner i kopparnätet till alltmer digitala telefonilösningar på kontoret och därför får IT-chefen ofta ansvar för telefonin. Telefoni och IT går mer och mer ihop. Men växellösningar för telefoni känns fortfarande ofta främmande för IT-avdelningen och därför väljer många att gå med ”det tryggare alternativet” – standardiserade lösningar från de större telefonoperatörerna. Men kan en telefonileverantör verkligen skapa de rätta förutsättningarna för ett välfungerande ekosystem av digitala tjänster i ditt företag?

Ineffektiv kommunikation med traditionell telefoni

Problemet med att välja traditionella telefonileverantörer för annat än renodlade telefonitjänster är att de sällan kan erbjuda en fullt integrerad lösning som fungerar med de övriga molntjänsterna som används i företaget – exempelvis Office 365. De kan visserligen leverera en egen, fristående telefoniplattform för samtal, men de kan inte erbjuda din verksamhet full potential till ökad produktivitet som Office 365 och Microsoft 365 omfattar.

Så varför är det då så viktigt att kunna erbjuda en integrerad lösning? Svaret går att återfinna i flertalet studier som visar att om vi har alltför många verktyg och plattformar blir vi ineffektiva när vi delar information och kommunicerar med medarbetare, partners, leverantörer och kunder. En amerikansk studie visade att en genomsnittligt anställd ägnar fem arbetstimmar i veckan åt att vänta på att få kontakt med olika människor, för att få information som möjliggör sitt fortsatta arbete. En av tio anställda ägnar mer än dubbelt så mycket tid på detta. Det innebär att arbetet under denna tid försenas, bordläggs eller rent av slopas.

En vy för alla dina kommunikationskanaler

Alltför mycket tid idag går alltså åt till att vänta på andra personer som måste svara på något för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Vi slösar till exempel tid på att försöka komma i kontakt med personer, trots att vi inte vet om de är tillgängliga för samtal eller ej.

Använder du Office 365 eller Microsoft 365 är Teams navet för en integrerad helhetslösning kommunikation och samarbete. Alla kommunikationskanaler finns och används i samma vy, som du även använder för allt ditt övriga arbete. En plattform för samarbete både i och utanför din egen organisation, där du nu dessutom kan hantera alla de funktioner som din nuvarande ”traditionella” telefonilösning erbjuder. I Teams ser du om personen du vill kontakta är tillgänglig och på så sätt vet du om det är lönt att höra av sig eller ej – något som innebär en rejäl tidsbesparing och effektivisering av din arbetsdag.

Välj leverantör med helhetsperspektiv

En traditionell telefonileverantör erbjuder bara en av många delar i ett ekosystem av digitala tjänster och har därför inte möjlighet att ta ett helhetsgrepp. Vad som krävs är därför en leverantör som kan ta ett helhetsansvar som omfattar både IT och telefoni, och som får dem att fungera tillsammans.

WeSafe i samarbete med Cellip erbjuder nu en lösning för telefoni genom Teams och kan på detta sätt effektivisera ditt arbete och göra dig mer produktiv. Samtidigt som du bara har en enda kontaktpunkt för alla IT-relaterade ärenden.

Har du frågor eller vill du bara veta mer om hur just din verksamhet skulle kunna dra nytta av vår lösning? Kontakta oss redan idag!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.