Organisationen drar nytta av Microsoft 365 som tjänst

Företag som använder Microsoft 365 behöver löpande analyser och bedömningar av hur arbetet i plattformen går. I stället för att beställa rapporter när problem uppstår finns nu möjligheten att köpa expertis som tjänst; då ingår både automatiserad rapportering och en bedömning av hur organisationen ligger till inom olika områden – det leder till högre säkerhet och produktivitet. 

Man och kvinna som sitter vid datorn

Genom den digitala världshistorien finns ingen motsvarighet till de unika rapporter som Microsoft 365 kan erbjuda. Det går att utläsa om befintliga resurser och verktyg i plattformen används på bästa möjliga sätt. Informationen är tillgänglig för alla med en Microsoft 365-licens, men nu finns en ny möjlighet till ytterligare stöd av befintliga analyser i kombination med våra samlade erfarenheter i en ny tjänst. 

Strävan mot evergreen i Microsoft 365

Att arbeta i Microsoft 365 ställer krav på licenstagarna att hela tiden utvecklas i takt med plattformens evolution. Varken organisationens sätt att arbeta eller systemets verktyg och möjligheter är desamma över tid. Därför är det viktigt att dels vara medveten om förändringarna och följa med i vad som skerdels att kontinuerligt anpassa och förbättra medarbetarnas sätt att arbeta. 

Microsoft 365 som tjänst från WeSafe, innefattar analyser av olika aspekter av plattformen som baseras på Microsofts insamlade data från tusentals företag världen över. Därtill adderas WeSafes erfarenheter, och det sammanvägda resultatet blir till konkreta åtgärdsplaner för din verksamhet. 

Det vi gör är att samla in data utifrån olika aspekterexempelvis produktivitet och säkerhetoch tittar på poäng som sätts utifrån en skala. Därefter görs en tolkning som utmynnar i ett resultat som kan vara grönt, gult eller tt. Då går det att beställa en åtgärdsrapport från oss där vi lägger fram förslag på relevanta ändringar”, berättar Martin Liljenberg som är Affärs och utvecklingsansvarig på WeSafe.  

Hur åtgärderna sedan genomförs är upp till varje organisation att avgöra. Vissa väljer att göra förändringarna med hjälp av interna specialister. Andra kallar in konsulter  WeSafe för att ta hand om åtgärderna i strävan mot en grön nivå.

Analys av relevanta områden

Prenumerationstjänsten innefattar ett överskådligt dokument varje månad där det går att klicka sig vidare till de områden som har analyserats. Om exempelvis värdet för området Säkerhet blinkar rött en månad så är det där en fördjupad rapport ska beställas för att ge organisationen ökad kunskap om hur läget ska kunna förbättras 

”Man ska komma ihåg att en rapport är dagsfärsk. En analys i april är inte densamma i oktober. Den som inte gör några åtgärder på länge kommer obönhörligen att glida ner mot rött”, säger Martin. 

Exempel på problem som kan upptäckas inom de olika analysområdena:

  • Säkerhet: Kanske saknas multifaktorautentisering eller uppdaterade regler för vidarebefordring av email, som gör att säkerheten är svag.  
  • Efterlevnad: Organisationens enheter är inte krypterade vilket gör att företagsdata ligger på laptoppar som kan hamna i händerna på någon utomståendeKanske saknas antivirus på olika enheter. Det kan också handla om att känsliga uppgifter delas utanför organisationen.  
  • Produktivitet: Organisationen använder inte Teams och SharePoint på rätt sätt utan delar filer och har flera kopior i omlopp. Kanske används inte kameror under Teams-möten.  
  • Nätverk: Ett mått finns på hur snabbt alla användare i organisationen kommer åt Microsoft 365:s tjänster. Analysen visar vilken score man har, vilket också är en del av produktiviteten när användarna lägger alltför mycket tid på att invänta mejl och filer som ska synkas.

Kontrollen blinkar grön – en signal för det säkra

Att ha Microsoft 365 som tjänst är en trygghet som ger kontroll på utvecklingen. Utifrån insamlade erfarenheter från andra användare utformas utbildningar som delas med alla som har tjänsten.  Utbildningarna illustrerasådant som många har problem med, och delade kunskaper gagnar alla, säger Martin.

Det ligger också en god ekonomi i att hålla sig ständigt uppdaterad. För det företag som inte har vår tjänst kostar en enda unik rapport 15.000 kronor att beställa. Då är det ju bättre att få en löpande överblick och kunna plocka ut de rapporter man behöver utan att det kostar något extra för de som har tjänsten…” 

När kontrollen blinkar grön – då är organisationen på säker mark. Läs gärna mer om Microsoft 365 som tjänst från WeSafe på vår erbjudandesida och ta kontakt med oss om du har frågor eller är intresserad av att prenumerera på tjänsten Microsoft 365 som tjänst.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer
Kostnadsfri Säkerhetsanalys av er Microsoft 365-miljö

Få konkreta och handfasta tips på hur du bättre kan skydda din organisation

Läs mer och boka

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se