Kraven du ska ställa på din Microsoft licenspartner

De allra flesta svenska företag köper idag någon typ av Microsoft-licenser – för Office 365 och Microsoft 365. Eftersom du köper molntjänster är det idag lätt att byta avtal och licenspartner, men ändå är det alltför få som drar nytta av möjligheten att välja den partner som kan addera mest värde till licensen. Vad beror det på och vilka krav ska du egentligen kunna ställa på din licenspartner idag?

Vad mer får du än licensen?

I större företag finns det ofta en vana av att licensavtalen för on-premise-produkter löper på tre år i taget. Detta förfarande har omkullkastats i och med cloud-licenserna eftersom hela poängen med molnlösningar är flexibiliteten i att kunna skala upp och ner som man vill. Därför rimmar det illa med långa avtalstider. Av ”tradition” fortsätter många ändå att köpa sina licenser enligt den äldre modellen – utan att licenspartnern behöver erbjuda något mer än själva licensen till sin kund. För mindre företag handlar det däremot ofta om att man helt enkelt känner förtroende för befintlig licenspartner och nöjer sig med mindre. Detta beror ofta på att kunskapen om vilka möjligheter som finns och vilka krav man bör ställa är relativt låg.

Idag köper du licensen för din Microsoft-produkt som en ren transaktion – du betalar och leverantören tillhandhåller licensen. Men den partner som tillhandahåller licenser på detta sätt optimerar dem inte utifrån dina behov. Ofta erbjuds istället något slags one-size-fits-all-lösning och det finns ingen riktig tanke bakom varför man erbjuder en viss licens eller en annan.

För dig som kund innebär detta att du ofta betalar för funktionalitet som du inte har någon nytta av alternativt att du köper licenser som inte täcker funktionalitetsbehoven för din verksamhet.

Hur kan och bör en licenspartner leverera mervärde?

Huvudregeln bör vara att du köper licensen av den leverantör som kan addera mest värde till den. Därför är det viktigt att din partner:

  • Har tillräcklig förståelse för din verksamhet för att kunna optimera dina licenser.
  • Har gedigen kunskap om den plattform till vilken de säljer licenser.
  • Löpande erbjuder information om ny funktionalitet för att du ska kunna följa med i utvecklingen på ett sätt som gynnar din verksamhet och gör att du nyttjar licenserna fullt ut.
  • Erbjuder smidiga sätt att beställa licenser, med korta återkopplingstider. Att vänta på licenser i flera veckor är exempelvis inte acceptabelt – det måste finnas väletablerade processer.
  • Erbjuder övervakning av outnyttjade licenser med tydlig rapportering.

Tänk inte teknik – tänk funktionalitet och verksamhetsnytta

IT:s roll har förändrats. Det är inte längre bara en beställarorganisation utan en viktig del av den verksamhetskritiska utvecklingen. Nu smälter licensiering ihop med funktionalitet och verksamhetsbehov på ett helt annat sätt än tidigare, vilket gör att diskussionen om licenser inte utgår från ett rent tekniskt perspektiv. Därmed uppstår helt nya krav på att din licenspartner har förståelse för dina individuella behov och kunskap om plattformen och dess funktionalitet.

På WeSafe vet vi vikten av att både förstå våra kunders behov och förmågan att översätta dem till funktion på de plattformar som vi har specialiserat oss på. Vill du veta mer om hur du kan optimera dina licenser och kontinuerligt uppdateras om nya funktioner? Kontakta oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Per Liljenberg

CSO

per.liljenberg@upheads.se