IT-strul kostar 44,1 miljarder – ändå ringer vi inte supporten

Enligt Unionens undersökning om tjänstemännens vardag från 2017 framgår det att 133,5 miljoner arbetstimmar i privat näringsliv gick förlorade på grund av IT-strul under föregående år. Arbetstidskostnaden uppgår till 44,1 miljarder kronor. Orsaken är ofta att personalen drar sig för att anlita kompetent IT-support och istället förlitar sig på att företagets interna IT-avdelning ska kunna ordna allt. Så varför är vi så rädda för att ta kontakt med våra externa supportleverantörer och varför arbetar vi inte mer preventivt med IT-problemen?

Oro för kostnader avskräcker från att ta kontakt med IT-supporten

Svaret på varför så få väljer att lyfta på luren för att kontakta extern IT-support är detsamma som i så många andra affärsrelaterade frågor – pengar. Många fortsätter att arbeta i illa fungerande lösningar, eller väljer någon form av shadow IT, eftersom de är rädda för att supporten ska bli för dyr då kostnaderna ofta är löpande.

Eller så vill man i alla lägen först försöka lösa problemet internt – trots att det i slutänden ändå blir så att IT-supporten får rycka in. Problemet med att hantera ärendena internt är att du då måste ha de personella och kompetensmässiga resurser som krävs. Dessutom måste det byggas ett fungerande arbetssätt kring ärendehanteringen.

Den tid och de kostnader som detta innebär slipper du som istället väljer support från en extern leverantör och på så sätt går mindre tid till spillo. Dessutom får du bredden av din leverantörs samlade kompetens – något som väldigt få kan hushålla med internt. Det blir även ett mer flexibelt sätt att hantera tillfälliga toppar; vid sjukdom eller semestrar. Du är helt enkelt inte lika beroende av en enskild individ. Kostnaderna för supporten kan dessutom anpassas utifrån rådande förutsättningar och antal användare – som kan växa och minska i antal.

Proaktivt arbete med din IT-support gör att du slipper återkommande problem

Mycket handlar om proaktivitet – att arbeta för att problemen aldrig ens ska uppkomma. En fastprismodell skapar incitament för leverantören att säkerställa att så lite fel som möjligt inträffar. Är kostnaderna löpande är det lätt att bara avhjälpa problemen provisoriskt – och därför tenderar de att återkomma. För din leverantör av IT-support innebär detta inte något problem eftersom de kan debitera per timme. Att gå till botten med problemet kan, med löpande kostnader, innebära att väldigt mycket tid läggs på att lösa ett problem som du som kund inte tagit höjd för kostnadsmässigt. Har du ett fastprisavtal ligger det i bägges intresse att så lite fel som möjligt ska uppstå.

Vi på Wesafe tycker att du ska få bra IT-support, till ett fast pris. I ett samarbete med oss gör vi ett stort förarbete för att säkerställa miljö och minimera risker. Vi skapar anpassningar, bistår med managering och gör lämpliga inställningar i din miljö för att säkerställa att så lite teknikkrångel som möjligt uppstår.

Vi erbjuder även rapporter som kartlägger ärendehanteringen. Där kan du se inom vilka områden som problem ofta uppstår och vi kan utifrån detta underlag föreslå förbättringar i miljön. Vi jämför rapporterna med den typiske Wesafe-kunden och på så sätt se vilka problemområden som avviker. Vid en eventuell insats kan vi även ta ut uppföljande rapporter för att säkerställa att den verkligen har lönat sig.

Ändra på dina ineffektiva arbetssätt med rätt IT-support

I mångt och mycket handlar bra support om att informera om hur man undviker ineffektivitet genom förändrade arbetssätt som ändå ger samma funktionalitet. För oss på Wesafe handlar det i hög grad om att ständigt hålla våra kunder underrättade om vilka nya tjänster som tas fram och vilka möjligheter de ger.

I vår fastprismodell ingår all IT-support för Microsoft-tjänster. Vi kan även erbjuda en resurs på plats i din verksamhet under bestämda tider, beroende på behovet. Vill du veta mer om vad som ingår i vår fastpris-support? Följ länken här eller kontakta oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Peter Fritzon

CEO

peter.fritzon@upheads.se