Grothbolagen tar nästa steg på digitaliseringsresan tillsammans med WeSafe

Grothbolagen är en företagsgrupp med bolag verksamma inom markentreprenad, hälsa, fastigheter och utveckling som alla verkar för att på olika sätt bidra till samhällsnytta. I samband med ett bolagsförvärv kom Grothbolagen i kontakt med WeSafe, som nu är en viktig kugge i arbetet mot ökad digitalisering i hela företagsgruppen.

Grothbolagen

Tidigare IT-partner tappade stinget efter uppköp

Carl Groth är tillsammans med sin fru Lillemor Groth grundare av Grothbolagen. Efter försäljningen av ett tidigare bolag bestämde de sig för att göra mer av det de verkligen drivs av – att hjälpa bolag att utvecklas och moderniseras. Carl berättar:

– Vi förvärvar bolag i mogna branscher där sakkunnigheten är stor och man är duktiga på det man gör, men där det finns behov av modernisering. Här kan vi bidra genom våra kunskaper kring utveckling och ledarskap, samtidigt kan bolagen fortsätta bedriva kärnverksamheten i egen regi. Bolagen behåller sina namn och de bedriver operativt verksamheten, men vi bistår med stöd i de frågor som kan vara lite eftersatta – IT och kommunikation, exempelvis.

Grothbolagen hade under lång tid ett välfungerande samarbete med en IT-partner. Men sedan de blev uppköpta av en betydligt större IT-bolag upplevde Carl att mycket av det de tidigare tyckte var så positivt, försvann.

Allt blev så krångligt, stort och dessutom dyrt. Det gick från att vara ett gäng som vi faktiskt kände och hade jobbat med i många år, till att det ständigt tillkom nya kontaktpersoner och kontaktvägar. Många som vi uppskattat att ha kontakt med valde även att lämna bolaget. Servicen påverkades negativt och samtidigt steg priserna.

WeSafe är tillgängliga på ett sätt som gör att vi känner oss trygga i att det alltid finns någon som kan hjälpa oss om något strular – de agerar snabbt när något oförutsett inträffar

– Carl Groth, grundare av Grothbolagen

Effektivare kommunikation skapar rätt förutsättningar för gemensam värdegrund

I samband med att Grothbolagen förvärvade bolaget Park & Vatten, fick Carl rekommendationen att ta kontakt med WeSafe. Park & Vatten hade länge anlitat WeSafe och var mycket nöjda med samarbetet. En dialog inleddes och efter initiala samtal valde Grothbolagen WeSafe som leverantör för implementering av Azure Virtual Desktop för access till bolagsgruppens olika affärssystem. Snabbt insåg man dock att detta bara var början och ett samarbete för ökad samordning av företagens kommunikation inleddes. För detta arbete är Microsoft Teams utgångspunkten. Carl berättar:

– Våra bolag är väldigt produktionsorienterade och mjukare värden hamnar därför i skymundan; hur man framstår som bolag, vad man står för och vilka kunder man vill samarbeta med, exempelvis. För oss på Grothbolagen är det dock viktigt att våra värden, som i hög grad präglas av att på olika sätt bidra till samhällsförbättring, genomsyrar våra verksamheter. För att förmedla detta budskap måste vi hitta sätt att få alla bolag att känna sig delaktig i den familj vi har skapat. Teams blir en central punkt vi kan utgå från för att göra detta.

Gemensam struktur för samarbete över bolagsgränser

Tillsammans med WeSafe har en gemensam intern kommunikationsstruktur i Teams byggts upp för samtliga bolag. Detta bidrar både till att information enkelt kan förmedlas i de olika verksamheterna och att kommunikation och administration samordnas och blir mer effektiv. Carl igen:

– Inom varje bolag har de olika avdelningarna sina egna kommunikationskanaler – en för ekonomi, en för kommunikation, en för verksamhetsutveckling och så vidare. På så sätt kan vi använda samma struktur för alla bolag och det blir lättare att ta del i pågående diskussioner. Visserligen gör bolagen väldigt olika saker inom sina respektive verksamhetsområden, men de står fortfarande inför samma utmaningar – personalfrågor, kundfrågor, samordning, marknadsnärvaro, myndighetskontakt och så vidare. Utbytet blir därför väldigt givande. Dessutom blir arbetet i Teams mer effektivt och skapar synergier. I stället för att alla bolag ska ha egna resurser för ekonomi och administration kan ett fåtal anställda hantera arbetet för samtliga verksamheter. Det blir även enklare att samarbeta och utbyta kunskap med varandra över bolagsgränserna, i roller som tidigare kunde vara ganska ensamma.

 

”Vissa IT-leverantörer man möter är så tekniska i sin framtoning och avståndet till personalen i våra bolag blir så stort, att de till slut talar helt olika språk. WeSafe lägger samtalet på rätt nivå och är samtidigt vänliga, ödmjuka, framåt och kunniga”

– Carl Groth, Grundare av Grothbolagen

 

Mot digitalisering – steg för steg

Trots att samarbetet med WeSafe bygger på arbetet med IT-lösningar vill Carl särskilt lyfta fram den anda som WeSafe bidrar med:

– WeSafe är tillgängliga på ett sätt som gör att vi känner oss trygga i att det alltid finns någon som kan hjälpa oss om något strular – de agerar snabbt när något oförutsett inträffar. Jag upplever även att de är väldigt proffsiga i mötet med våra bolag och att de på så sätt blir en förlängd arm av Grothbolagen. De förstärker det vi vill stå för och i mötet med nyförvärvade bolag, där de förklarar hur vi arbetar med digitalisering bidrar de till att skapa en positiv bild av oss i stort. Vissa IT-leverantörer man möter är så tekniska i sin framtoning och avståndet till personalen i våra bolag blir så stort, att de till slut talar helt olika språk. WeSafe lägger samtalet på rätt nivå och är samtidigt vänliga, ödmjuka, framåt och kunniga.

Carl ser implementationen av Teams som ett av många steg på resan mot digitalisering och poängterar att detta bara är början. Han avslutar:

– Det finns så otroligt mycket funktionalitet som ingår i de Microsoft-licenser man redan har och det är en väldigt liten del av det som man använder. Att kunna delta i de webbinarier som WeSafe håller för att lära sig mer är en bra utgångspunkt för att sedan diskutera vidare om vad som skulle passa för oss att göra härnäst. Steg för steg tar vi oss på detta sätt vidare på vår digitaliseringsresa. Ett löpande arbete som aldrig riktigt tar slut och som gör att vi hela tiden utvecklas och förbättras.

Skriven av:

Sofia Hägerklint
Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Demo

Upptäck Microsoft Teams

Boka ett kostnadsfri möte med oss för att få en genomgång och värdefulla tips i hur du kommer igång med Teams!

Läs mer