Digitaliseringens framfart kräver ny kompetens och nya samarbeten

IT har under lång tid setts som en stödfunktion och likställts med kostnader för drift av servrar, hantering av klienter och underhåll av system. På ledningsnivå har diskussionen handlat om huruvida IT-chefen ska sitta med i ledningsgruppen, hur mycket IT får kosta och vilka system som behöver uppdateras under året. Med digitaliseringens framfart (läs mer i ”Teknikrevolutionen är större än du tror, hela organisationen måste agera nu”) öppnas nya möjligheter för IT att gå från att vara en stödfunktion till att ta en central roll i företagets affärsutveckling.

Digital transformation handlar till stor del om ren affärsutveckling och det råder stor enighet bland forskare och näringsliv om att mer digital förståelse måste in där besluten tas.  Framtidens affärer kommer kräva tjänster i molnet och de företag som inte förmår att skapa värde med hjälp av digital teknik kommer att få det allt tuffare i konkurrensen.

Steget från kostnadspost till strategisk affärsfunktion kräver ny kompetens

Men för att kunna ta steget från kostnadspost till strategisk affärsfunktion står dagens IT-avdelningar inför en rad utmaningar. En viktig del är att säkra att man besitter den kunskap   och kompetens som krävs. I en undersökning från Sungard AS svarar 700 IT-beslutsfattare i Sverige, USA, England, Frankrike och Irland på hur de ser på den digitala utvecklingen och vad den innebär. Närmare hälften av de tillfrågade anser sig inte följa med i den digitala utvecklingen.

Det handlar också om att förändra och komplettera kompetensen och profilen på IT-avdelningens medarbetare. Enligt samma studie från Sungard menar drygt 80 % av beslutsfattarna att de behöver rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens för att möjliggöra digitaliseringen. De som bäst driftar servrar är sällan samma individer som de som är mest lämpade att utveckla nya IT-lösningar med fokus på affären.

Traditionella IT-partners halkar efter i digitaliseringens kölvatten

En annan utmaning finns i valet av IT-partner. Samtidigt som dagens IT-chefer står inför ett omvälvande paradigmskifte, där rätt digital förmåga är en förutsättning för att lyckas, fortsätter många leverantörer fokusera på att ”IT bara skall fungera”. Befintliga IT-system som stödjer traditionella metoder kan kännas stabila och pålitliga på många sätt. Men de möjliggör sällan den innovation och kreativitet som IT-chefen nu förväntas leverera.

Vi hör allt oftare IT-ansvariga i framåtlutade företag förklara att det inte längre finns några ”IT-projekt”. Nu är allt ”affärsprojekt” med fokus på att skapa effektivitet eller realisera nya affärsmöjligheter. När leverantören rekommenderar traditionella IT-projekt är det som upplagt för kommunikationsproblem.

Den leverantör som fortfarande fokuserar på att drifta servrar kommer helt enkelt inte vara det starkaste kortet när det handlar om att implementera affärsstödjande lösningar med fokus på verksamhetsnytta och konkurrenskraft. När framåtsträvande företag ser sig om efter likasinnade partners för att vinna racet kommer traditionella IT-leverantörer som inte hängt med i omställningen få stå tillbaka.

IT, en kärnprocess med hög prioritet

Min övertygelse är att morgondagens framgångsrika företag kommer ha en sak gemensamt. De kommer alla att se IT som en kärnprocess med hög prioritet. Och det är de snabbaste som kommer att vinna.

Dessa företag kommer ha löst ekvationen att omfördela tid och ekonomi från drift till innovation för att säkerställa att IT blir en avgörande konkurrensfördel. Diskussionerna kommer inte längre handla om att sänka IT-kostnaderna. Fokus kommer i stället att vara på att säkerställa en tydlig koppling mellan affärsplanens vision och IT-verksamhetens mål för att utifrån det säkerställa ”rätt IT-kostnad”. När IT chefen får möjlighet att styra IT-verksamheten mot företagets övergripande mål skapas förutsättningarna att gå från att vara reaktiv till att vara en proaktiv drivkraft för företagets innovationskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur WeSafe och Microsofts produkter kan öpnna nya möjligheter för er IT att ta en central roll i företagets affärsutveckling.

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Peter Fritzon

CEO

peter.fritzon@upheads.se