Bättre vård av ungdomar tack vare användbar och enkel app

Samskapa i Skåne driver ett flertal LSS-boenden, HVB-hem, stödboenden och arbetar även med familjebehandling och öppenvård. En verksamhet djupt förankrad i mänsklig omsorg som samtidigt har stora krav på väl fungerande IT-lösningar. WeSafe har tagit fram en verksamhetsnära app, Skapa, tillsammans med kvalitetsansvariga i organisationen.

Ungdomar som hänger i skolan

Henrik Widén arbetar med kommunikation och verksamhetsutveckling inom Samskapa och är den som praktiskt har planerat och strukturerat den nya appen tillsammans med WeSafe.

Från Excel till enkel och verksamhetsnära app i mobilen

Tidigare la alla behandlare manuellt in avvikelser på rader i Excel och ett tag användes även en enklare app för avvikelserapportering. En avvikelse kan vara att en ungdom har slagit sönder något, inte har tagit sin medicin eller att en toalett inte har blivit ordentligt städad.

“Avvikelser sker på olika nivåer och är kopplade till olika delar av verksamheten. Vi hade ett behov av att kunna registrera avvikelser i olika kategorier, för att i slutänden utveckla verksamheten och hela tiden bli bättre”

– Henrik Widén, Kommunikation och verksamhetsutveckling

Utmaningar som Samskapa önskade lösa med en ny IT-lösning var dels kategorisering av olika avvikelser med möjlighet att ta ut relevanta rapporter, dels att säkra upp att vissa avvikelser triggar olika aktiviteter. Om någon inte vill ta sin medicin ska exempelvis en avvikelse göras under kategori medicin och om det uppstår brister i omsorgen så genereras en Lex Sarah-rapport. Generella förbättringar och idéer ska hamna i en lista som sedan kan diskuteras i ett inbyggt kommentarsforum.

Utveckling genom tätt samarbete och dialog

Sedan tidigare har Samskapa anlitat WeSafe för hjälp, stöd och utveckling av Microsoft 365-miljön som exempelvis implementation av SharePoint och generell IT-support. Eftersom detta samarbete fungerat bra var det naturligt att fortsätta jobba tillsammans. Henrik kontaktade WeSafe och presenterade sina önskemål.

“Jag har stått för designen och vi har haft en bra löpande dialog. Vi har pratat mycket om vilka funktioner som är värda att utveckla eller om det finns enklare sätt att lösa problemen på. Ibland har jag varit ganska luddig i mina frågor men fått väldigt bra svar och konkreta lösningar tillbaka”

– Henrik Widén, Kommunikation och verksamhetsutveckling

Lösningen för Samskapa blev en enkel och användarvänlig app som döptes till Skapa. Appen är byggd i PowerApps i Microsoft 365 och integrerad med Sharespoint där all data ligger.

Christoffer Thuneland, Microsoft 365-specialist på WeSafe berättar:

”Henrik hade redan tidigare erfarenheter av PowerApps och även ganska bra koll på vilka möjligheter som finns. Vi har utvecklat mycket av den slutgiltiga appen i nära samarbete.

Att bygga i PowerApps är betydligt smidigare än att göra det i C#, vilket hade krävt en helt annan setup och långt flera utvecklingstimmar. Mycket finns redan färdigt och vi har varit två personer från WeSafe som jobbat nära kunden under en tre månaders period från uppstart till lansering”, säger Christoffer på WeSafe.

Henrik om det slutliga resultatet:

”Att Skapa-appen upplevs som enkel och smidig för användaren var väldigt viktigt för oss, men det är fascinerande mycket i bakgrunden som får allt att fungera. Det snurrar en hel del ganska komplexa flöden med rapporter, strukturer och flöden som skickas ut automatiskt, som tillsammans hjälper oss att göra ett bättre jobb i vår dagliga verksamhet”.

Fortsatt utveckling av appen

Appen Skapa rullades ut hösten 2020 till cirka 100 användare, och efter vissa justeringar utifrån feedback så har hela verksamheten nu kommit igång och anammar nya arbetssätt. WeSafe och Samskapa fortsätter att vidareutveckla appen och ett Planner-flöde har satts upp som stöd för att prioritera arbetet.

”Vi har många nya idéer för att utveckla appen vidare. Skapa ska vara ett tydligt kvalitetsutvecklingsverktyg som gynnar hela vår verksamhet och säkrar ungdomens resa, från inskrivning till utskrivning. Genom statistik från appen kommer vi bättre kunna följa upp hur det går och även se hur trenderna går. Alla vi inom organisationen ska ”Samskapa” ännu mer, ha ett givande utbyte mellan teamen och prata mer om lärande!”

WeSafe har utvecklat många appar genom åren, och om du behöver en app som hjälper din verksamhet, så kan du troligen hitta en bra grund att utgå från på vår kundportal. Börja med att importera den och anpassa efter er egen grafiska profil. Får du problem eller har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Utveckla och automatisera med Microsoft Power Platform

Få en inblick och grundläggande förståelse för möjligheterna som finns med Microsoft Power Platform.

Läs mer

Skriven av:

Sofia Hägerklint

Marketing Manager

sofia.hagerklint@upheads.se