Nyheter i Teams

Att använda Microsoft Teams innebär många fördelar för organisationen. För användaren handlar det i hög grad om möjligheten att nå alla Microsoft 365-apparna i en och samma vy. Men alla funktioner har inte fullt ut fungerat direkt från Teams och Microsoft har därför hörsammat de förslag på förbättringar som inkommit sedan lanseringen 2017. Nu satsar man ännu mer på att bygga Teams som navet för hela Microsoft 365. 

Åtkomst till SharePoint-funktioner direkt i Teams

En av begränsningarna i Teams var tidigare åtkomsten av vissa Sharpoint-funktioner. Visserligen har du redan kunnat se olika sidor från SharePoint i Teams, men det har rört sig om länkar som öppnats separat i webbläsaren och inte i din Teams-vy. Nu kan du däremot interagera med de olika webbdelarna från SharePoint, direkt i Teams utan att behöva lämna Teams-appen.

Det innebär att SharePoint på sikt kommer att bli mer av en backend-funktion. Vissa administrativa inställningar kommer även fortsatt att göras i SharePoint, men du som användare kommer helt att utgå från Teams.

Färre team och fler kanaler

Något som tidigare orsakat utmaningar för användare i Teams har varit att det krävs så många olika team, för att kunna begränsa rättigheter för olika användare. Därför har man skapat team baserat på rättigheter, snarare än att skapa dem baserat på vem som gör vad. Tanken har dock alltid varit att man ska utgå från din roll i verksamheten och inte baserat på vilka rättigheter du borde ha.

I Teams finns därför nu en funktion som kallas ”kanaler” där du inom ett organisatoriskt team kan skapa en separat kanal. Dessa kanaler kommer du framöver att kunna begränsa behörighet för – något som inte gått att göra tidigare. På så sätt kan man inom ett organisatoriskt team begränsa behörighet på individnivå genom dess olika kanaler.

En vy för alla funktioner i Teams

För dig som användare kommer den största skillnaden troligtvis vara att du slipper skifta mellan arbete i Teams och Sharepoint och framöver bara kommer att behöva arbeta i Teams. Du samlar ditt arbete på ett ställe, det ser likadant ut var du än är och vilken enhet du än använder.

Det finns även ett pedagogiskt värde i detta. För användaren är det förvirrande att behöva växla mellan SharePoint och Teams. Ofta blir det då svårt att få grepp om sambanden mellan olika resurser vilket gör att många exempelvis undrar om de utför ändringarna på rätt ställe. I Teams knyter man ihop säcken genom att samla resurser och funktioner som finns tillgängliga i Office 365 i en och samma app vilket gör hanteringen mer begriplig för användaren.

Samtidigt kommer du även att kunna skräddarsy de organisatoriska teamen i Teams på ett mer processbaserat sätt, så att du utgår från din roll snarare än vilka behörigheter du blivit tilldelad i de olika teamen.

Mindre teknik och mer nytta

För oss på WeSafe är en viktig del av vårt uppdrag gentemot dig som kund att skapa förståelse för värdet i den nya funktionaliteten genom att omsätta tekniken i affärsnytta. Att på ett teknikorienterat sätt presentera nya lösningar kommer inte att ge dig en bättre förståelse för den nytta som de medför. Därför arbetar vi ständigt för att på ett konkret sätt exemplifiera vad lösningarna kommer att innebära rent affärsmässigt för dig. Det gör vi bland annat genom att kartlägga vilka moment som idag krävs för att utföra en viss uppgift och visa hur exempelvis automatisering kan kapa ett antal av de manuella stegen, för att på så sätt effektivisera processen. En av våra främsta styrkor är den kännedom vi har om dig som kund och dina individuella utmaningar vilket gör att vi kan bygga exemplen på ett sådant sätt att nyttan blir tydlig just för dig.

Vill du veta mer om hur vi kan översätta teknik till affärsnytta för dig? Hör av dig till oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Vad innebär nya Teams 2.0?

Behärska konsten att kommunicera och samarbeta i Teams, samt få en spännande inblick i nya Teams 2.0.

Läs mer

Skriven av:

Robert Veberg

Technical Lead - Microsoft Modern Workplace

robert.veberg@upheads.se