Den nya generationens IT-leverantör – vår syn på framtiden

IT-branschen är i ständig förändring. Ändå återspeglas detta sällan i den traditionella relationen mellan IT-leverantör och kund. Men i den takt som molnets affärsdrivande tjänster nu utvecklas kommer alltfler aktörer att behöva ändra sin inställning i grunden. Det framhåller WeSafes Peter Fritzon, Martin Liljenberg och Per Liljenberg i ett samtal om framtiden för IT-branschen.

Hur ser framtiden ut för IT-branschen?

Per Liljenberg, delägare och försäljningsansvarig på WeSafe:

En traditionell leverantör ansvarar ofta för driftstjänster, hosting, hårdvara och licenser åt kunden. Som IT-leverantör blir då rollen i huvudsak fokuserad på driften – att allt ska fungera. Den traditionella affären minskar kraftigt som en följd av molntjänsternas framfart där traditionella driftstjänster redan ingår och enbart blir en ”hygienfaktor”.  Därför krävs en helt ny typ av partnerskap där verksamheten och affären är i fokus och tekniken blir sekundär.

Så vad krävs för att lyckas som IT-leverantör i framtidens kundrelation?

Peter Fritzon, delägare och vd på WeSafe:

– Som kund kommer du istället att behöva en IT-partner som har djupgående kunskap om relevanta tjänster kopplade till kundens behov och målsättningar. IT-partnern måste lära känna dig som kund, dina processer och mål, för att kunna matcha ditt företags individuella affärsbehov med de tjänster som står till buds. De flesta verksamheter kan inte hushålla med rätt typ av kompetens internt. Därför krävs ett nära partnerskap med en leverantör som förstår dina intressen och säkerställer att du som kund använder tekniken rätt för att få ut maximal affärsnytta.

Vad är det som hindrar IT-leverantörer från att erbjuda den här typen av partnerskap?

Martin Liljenberg, delägare, teknik- och utvecklingsansvarig på WeSafe:

– Många aktörer i IT-branschen, som inte är födda i molnet utan tänker mer traditionellt, försöker skydda det gamla genom att fortsätta bygga egna lösningar – precis som man alltid gjort. Men jag har svårt att tro att man som IT-företag kan överleva med den kulturen eftersom det kommer att hindra kundens utveckling att inte använda de större molntjänsterna. Utvecklingstakten kan aldrig gå lika fort för leverantörer som sätter ihop egna lösningar.

Leverantören måste istället kunna tillföra kunden ett värde på ett annat sätt en tidigare. Oavsett vilka behov en kund har idag kan man nästan utgå från att det finns en tjänst i molnplattformen med de funktioner som efterfrågas. För IT-partnern blir arbetet mer en fråga om att kunna översätta önskemålen till funktioner och sedan implementera dem – inte skapa dem från grunden. Framtidens IT-leverantör stödjer molnutvecklingen och följer den, istället för att skapa egna, alternativa utvecklingsvägar.

Och vad blir skillnaden för kunden i förhållandet till IT-leverantören?

Peter Fritzon, igen:

Framtidens verktyg och applikationer kommer att utvecklas med molnet som bas och tekniken kommer i mångt och mycket vara omhändertagen av molnplattformen du väljer. Istället för behandla IT som en fristående funktion med fokus på teknik och drift, måste du styra IT-verksamheten mot företagets övergripande mål. Då skapas förutsättningarna för IT att gå från att vara reaktiv till att bli en proaktiv drivkraft som realiserar nya affärsmöjligheter. Den snabba utvecklingen och den ständiga utrullningen av nya tjänster och funktioner som molnplattformar erbjuder kommer ställa höga krav på verksamheten. Det måste finnas en plan för hur alla dessa tjänster uppmärksammas och utvärderas för att sedan kunna implementera de tjänster som tillför mest värde och konkurrenskraft. För att lyckas med detta kan det inte längre finns renodlade IT-projekt – endast affärsprojekt där verksamheten och verksamhetsansvariga måste vara delaktiga i beslut om IT för att säkerställa att de drivs av verksamhetens målsättningar. De företag som nöjer sig med att IT ”fungerar” kommer att få det allt tuffare att hålla jämna steg då konkurrenterna löser ekvationen att omfördela tid och ekonomi, från drift till innovation.

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Sofia Hägerklint

Digital Marketing Manager

sofia.hagerklint@upheads.se