Videoblogg - Microsoft Viva Connections

Undersøkelser viser at de fleste som har jobbet hjemmefra, vil fortsette med det også etter pandemien, men at de kan tenke seg å reise til arbeidsplassen noen dager i uken og bruke en såkalt hybrid arbeidsplass.

Med nye måter å jobbe på møter vi nye behov som krever nye verktøy. En stor utfordring har vært hvordan vi best kan kommunisere med hverandre, engasjementet og trivselen til våre medarbeidere.

Som et skritt i denne retningen har Microsoft lansert Microsoft Viva - en Employee Experience Platform (EXP). Viva er fullt integrert med produktivitets- og samarbeidsfunksjonene i Microsoft 365 og Microsoft Teams. En av modulene i Viva er Connections, som blant annet gir tilgang til intranettet direkte i Teams. Robert og Per forteller mer i videoen.

Vil du vite mer om hvordan Viva kan hjelpe organisasjonen din med å skape en plattform der medarbeidernes kunnskap, engasjement og trivsel står i sentrum? Ikke nøl med å ta kontakt, kontakt oss her!

 

Webinar

Microsoft Viva - din nye medarbeiderplattform

Få en grunnleggende forståelse av hva Microsoft Viva er og hvordan du kan implementere det i organisasjonen din for å skape felles medarbeideropplevelser.

Les mer