Skip to main content

Upheads Frånvarohantering

Frånvarohantering är nyckeln till effektivitet och produktivitet i organisationer, och hjälper ledningen att planera resurser för att minimera frånvarons påverkan. Trots kostsamma lösningar per användare på marknaden, finns det mer kostnadseffektiva alternativ.

Kontakta oss

Med Upheads frånvarohantering får du bland annat:

  • Lätt och effektiv rapportering av frånvaro, möjligt för anställda att snabbt och enkelt rapportera sin frånvaro
  • Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, förenklar kommunikation och tillgång inom organisationen
  • Fast månadskostnad oavsett antal användare
Zero trust metoden

Upheads effektiviserar din frånvarohantering

– ingår i vår tjänst Intranät som tjänst

Upheads frånvaroapp erbjuder en kostnadseffektiv lösning, med en fast månadskostnad oavsett antalet användare. Appen är byggd på PowerApps och erbjuder en mängd fördelar, inklusive lätt och effektiv rapportering av frånvaro, real-time synlighet för ledningen, integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, mobil tillgänglighet och automatiserad godkänningsprocess.

Appen är också anpassningsbar, för att möta specifika behov hos en organisation, samt säker med säkra anslutningar och kryptering av data för att skydda anställdas information. Samt kan appen integreras med lönehanteringssystem, vilket säkerställer exakt spårning av anställdas frånvaro och snabba lönejusteringar. Slutligen innehåller appen också Power BI-rapporter, som ger ledning och HR-team värdefulla insikter och statistik om anställdas frånvaro, vilket gör det möjligt att fatta bättre beslut och göra prognoser.

Varför Upheads Frånvarohantering?

1. Lätt och effektiv rapportering av frånvaro, som gör det möjligt för anställda att snabbt och enkelt rapportera sin frånvaro.

2. Real-time synlighet för chefer, som ger dem insikt i vem som är frånvarande och när.

3. Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, för att förenkla kommunikation och tillgång inom organisationen.

4. Kostnadseffektiv, med en fast månadskostnad oavsett antal användare.

5. Mobil tillgänglighet, som gör det möjligt för anställda att rapportera frånvaro på språng.

6. Automatiserad godkänningsprocess, som minskar arbetsbelastningen för chefer och säkerställer snabba godkännanden.

7. Efterlevnad av regler, som minimerar risken för icke-efterlevnad.

8. Självbetjäning för anställda, som gör det möjligt för anställda att hantera sin egen frånvaro och begära ledighet.

9. Anpassningsbar, för att möta specifika behov hos en organisation.

10. Säker, med säkra anslutningar och kryptering av data för att skydda anställdas information.

11. Möjlighet till integration med lönehanteringssystem, för att säkerställa exakt spårning av anställdas frånvaro och snabba lönejusteringar.

12. Power BI-rapporter, som ger chefer och HR-team värdefulla insikter och statistik om anställdas frånvaro, vilket gör det möjligt att fatta bättre beslut och göra prognoser.

13. Inkluderad i Upheads intranät som tjänst, som ger organisationer en komplett lösning för hantering av anställdas frånvaro och kommunikation inom organisationen.