Skip to main content

Upheads Power Apps Collection

Vi skapar professionella Power Apps som ansluter till befintliga system. Med erfarenhet sedan start och ett omfattande mallbibliotek, erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar inom den enhetliga Microsoft 365-plattformen.

 

Kontakta oss

Vi erbjuder:

 • Garanterat hög hastighet för dina applikationer
 • Utveckling inom er organisation
 • Kostnadseffektivt, ingen kostnad för grundutveckling
Ebba möte

Ebba berättar gärna mer om vår Power Apps Collection!

Varför applikationer från Upheads och Power Apps?

Vi har stor expertis och lång erfarenhet kring Microsoft Power Apps. Samtliga lösningar är utvecklade i Microsoft 365 miljön och all data finns i er miljö. Eftersom allt är utvecklat i er egna miljö krävs ingen extra inloggning eller tredjepartslösning.

Det finns många fördelar för organisationer att använda Power Apps för att utveckla och effektivisera organisationens affärsprocesser. Genom att utveckla med byggstenar som redan är färdiga kan utveckling göras av de inom organisationen som har insikt i era affärsprocesser.

Läs mer om Power Apps från Microsoft här!

Glad kille på kontoret

[ Appar för din organisation ]

 • Upheads Teams managering

  • Fullt integrerad i Microsoft Teams
  • Enkel process för att begära nya Teams med ägare och medlemmar
  • Inbyggd godkännande process för begäranden att skapa teams i organisationen
  • Få kontroll och överblick kring processen att skapa Teams
  • Använd färdiga mallar för att skapa nya Teams
 • Upheads Hybridarbete

  • Fullt integrerad i Microsoft Teams
  • Medarbetare ställer in var de arbetar ifrån. Hemifrån, vilket kontor eller frånvarande
  • Medarbetare och chefer kan enkelt se sina kolleger och sitt Teams status
  • Rapportera dagsvis eller veckovis
 • Upheads Besökshantering

  • Fullt integrerad i Microsoft Teams
  • Anställda kan skapa besöksanmälningar
  • Se alla anmälda besökare centralt
  • Få en notifikation när din besökare anlänt
 • Upheads Frånvarohantering

  En av våra mest önskade appar. Appen finns tillgänglig i standard utförande och redo att börja användas. Vi har också anpassat applikationen till en mängd större organisationer med integration till 3:e parts, såsom HR system.

  • Ansök om ledighet
  • Rapportera frånvaro & avvikelser
  • Hantering av komp
  • Överblick över företagets ansökningar
  • Enkel attestering
  • Rapportering via mobilapp

  Läs mer om Upheads Frånvarohantering här!

 • Upheads Avtalshantering

  Få en snabb överblick över alla dina avtal, följ upp samt få en kostnadsbild per avdelning, kostnadsställe eller annan valfri parameter. Kvalificera dina leverantörer från ett GDPR, säkerhets- och miljöperspektiv. Med appen säkerställer du att inga avtal löper ut/fortskrider utan att de har blivit uppföljda.

  • Överblick över alla avtal
  • Avtalspåminnelser & uppgifter
  • Rättighetsstyrning
  • Processtöd för uppföljning
  • GDPR, Säkerhet och miljö kvalificering av leverantörer och avtal
  • Efterlevnad

  Läs mer om Upheads Avtalshantering här!

 • Upheads Ärendehantering

  En app som du enkelt kan använda till olika typer av ärende, beroende på behov. Användare skapar ärende som ska följas upp av t ex IT, HR, Kundtjänst. Därefter kan användaren följa sina ärenden, administratörer kan ta fram aktuell statistik mm.

  • Service & garanti
  • Hantering av eftermarknad
  • Spårbarhet & Rapporter
  • Kunden kan se och följa ärendet
  • Tidrapportering och fakturering
  • Generera rapporter till kund
  • Generera uppgifter i planner
  • Generera färdiga e-post meddelande från aktuellt ärende
 • Upheads Inköp och utrustnings hantering

  Samla dina inköpsförfrågningar på ett och samma ställe. Få en överblick på utrustning som inte används och kan vara tillgänglig för andra. I appen kan du också få statistik på kostnadsuppföljning samt möjlighet att boka utrustning.

  • Samla alla förfrågningar om interna inköp
  • Ansvarig inköpare
  • Boka utrustning
  • Godkänna inköp
  • Kostnadsuppföljning
  • Inventarie uppföljning
 • Upheads Approval

  Sätt upp en process för godkännande av flera olika typer av processer, dokument, inköp mm. Det kan bland annat vara ledighetsansökningar till närmsta chef, som i sin tur (per automatik) skickar godkända semesterdagar till lönekontoret.

  Godkänn dokument och förfrågningar om tex:

  • Avtal
  • Redovisande dokument
  • Inköp
  • Ledighetsansökningar mm
 • Upheads Inventering

  Appen ger dig en överblick på all er utrustning, var den finns och möjligheten till bokning. Du kan också följa upp när viss utrustning ska på service eller underhållas.

  • Samlat register av er utrustning
  • Lagerbokföring
  • Faktureringsunderlag
  • Rapporter
  • Godkännande process
  • Vem/vilka har vad?
  • Löpande påminnelser för eventuell service etc på utrustning
 • Upheads Avvikelsehantering

  Rapportera avvikelser i produktion, leveranser mm. Avvikelserna kan enkelt följas upp och tilldelas inom organisationen samt genererar en överskådlig statistik för uppföljning. Med appen kan du även sätta påminnelser för uppföljning.

  • Rapportera avvikelser
  • Följa upp avvikelser
  • Hantera avvikelser
  • Statistik
  • Uppföljning
  • Påminnelser
 • Upheads Reklamationer

  Hantera inkomna reklamationer. Reklamationerna kan automatiskt komma in via tex en dedikerad e-postadress men även läggas in manuellt. Dessa kan enkelt följas upp och tilldelas inom organisationen och genererar överskådlig statistik för uppföljning mm.

  • Rapportera, följ upp och hantera reklamationer
  • Statistik
  • Uppföljning
  • Generera färdiga e-post meddelanden till kund
  • Standardiserat processflöde
  • Påminnelser
 • Upheads Ledningssystem

  Med vår app Ledningssystem kan du säkra att alla dina styr, lednings, rutin- och processdokument följs upp, uppdateras och publiceras på ett ställe. Ledningssystemet har inbyggt stöd för versionshantering, godkännande samt automatiserade sidhuvud/fot för metadata.

  • Dokumenthantering
  • Revisionsprocess
  • Godkännande process
  • Versionshantering
  • Automatiserade sidhuvud/sidfot
  • Metadatahantering
 • Upheads Kvitto/utläggshantering

  Låt dina medarbetare enkelt registrera sina kvitton och utlägg. I appen kan man ta foto av kvitton, fylla i antal körda mil och rapportera direkt via appen. Administration kan enkelt ta ut en lista och även begära att närmsta chef ska godkänna utlägg innan informationen skickas vidare till ekonomi.

  • Hantering av kvitto, milersättning och traktamente
  • Foto och ladda upp filer
  • Skapa egna typer
  • Rapportering via mobilapp
 • Upheads Kontorsbeläggning

  Med appen kan du säkra att det inte blir för många medarbetare på en hybrid arbetsplats.

  • Fullt integrerad i Microsoft Teams
  • Följ beläggningskvoter på ett eller flera kontor
  • Hantera begäranden och antal personer som kan vistas på kontoret
  • Statistik på personal på plats, för planering av framtida kontorsbehov
 • Upheads On/Offboarding

  Med appen får du en standardiserad process vid rekrytering och medarbetare som avslutar sin anställning. Du får en överblick på vilka steg som ska utföras, när och vem som ska utföra dem.

  • Standardiserad process för HR/IT/Chefer vid nyanställning samt avslutade tjänster
  • Information om ny medarbetare
  • Kommunicera internt
  • Checklista för beställning av mjuk/hårdvara, nycklar, passerkort, parkeringsplats etc
  • Hantering av digitala resurser
  • Bevarande principer
 • Upheads Företagsidéer och förslag

  Företag idag behöver ta till vara på den innovation och kompetens som finns i organisationen. Med appen kan du säkerställa att du strukturerat arbetar med att fånga upp förslag och idéer från medarbetarna.

  • Fullt integrerad i Microsoft Teams
  • Låt organisationen rösta på de idéer och förslag som är bäst och har störst prioritet
  • Se idéer från andra team och kollegor

[ Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med våra Power Apps? ]

Ta kontakt – vi berättar gärna mer!

Trött på att fylla i formulär?

Du kan också ringa 040-626 75 00,  måndag–fredag kl. 08-17, eller skicka ett mail till kontakt@upheads.se