Skip to main content

Azure som tjänst

Boka workshop

Med Azure som tjänst tar vi, på ett kostnadseffektivt sätt, hand om driften av din Azure miljö för att optimera din användning. Med standardiserade inställningar och processer säkerställer vi effektivitet, kontroll och säkerhet i din miljö.

Processer och inställningar är framtagna utefter best practice och erfarenheter från att ha managerat ett stort antal miljöer sedan Azure blev tillgängligt.

Vi ser till att din miljö hela tiden utvecklas i takt med plattformen för att löpande säkerställa att ni kan dra maximal nytta av tjänsterna.

WeSafe0020 2_webb

Varför Azure som tjänst?

Vi analyserar kontinuerligt dina kostnader i Azure för att säkerställa mest kostnadseffektiva konfigurationen där resurserna nyttjas optimalt. Vi ser till att ni inte betalar för tjänster som inte används och håller kontinuerligt koll på nya tjänster som blir tillgängliga för att utvärdera om de kan innebära kostnadseffektivisering av din miljö.

Azure ger stor frihet och det är enkelt att starta nya tjänster som kan leda till stora kostnader och utan larmsystem och kontroll kan det bli en obehaglig överraskning vid efterföljande fakturering. Med tjänsten övervakar vi löpande era kostnader och får larm vid stora ändringar i konsumtion och kostnader. För att ytterligare öka din trygghet kan vi sätta upp en budget som inte kan överskridas.

För att ytterligare öka kostnadskontrollen får du med tjänsten tillgång till rapporter som visar kostnader uppdelat på resurser i Microsoft Azure. Rapporter kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar.

Person som sitter vid datorn och skriver på tangentbordet

[ Fler fördelar med Azure som tjänst ]

 • Säkerhet och backup

  Med Microsofts enhetliga system förebygger, upptäcker och åtgärdar vi säkerhetshot mot dina Azure resurser. Vi använder vår kunskap och erfarenhet tillsammans med Microsofts rekommendationer för att konfigurera och bevaka era säkerhetsinställningar.

  En förutsättning för att du ska känna dig trygg och säker är effektiva backuper. I Azure som tjänst ingår konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser. Med övervakning säkerställer vi att era backuper faktiskt fungerar och agerar direkt vid larm om misslyckad backup.

 • Optimering

  Vi följer kontinuerligt Azure plattformens rekommendationer kring prestandaoptimering och ger rekommendationer på hur er miljö kan optimeras för bästa prestanda.

 • Support

  Vi är en Tier 1 partner med tillgång till Microsoft premium support. Med Azure som tjänst får du tillgång till, att kostnadsfritt, få hjälp av Microsoft med problem i din Azure miljö.

[ Vill du veta mer om Azure som tjänst? ]

Ta kontakt – vi berättar gärna mer!

Trött på att fylla i formulär?

Du kan också ringa 040-626 75 00,  måndag–fredag kl. 08-17, eller skicka ett mail till kontakt@upheads.se