Kostnadsfri analys av din Microsoft 365 och Azure miljö

För att säkerställa konkurrenskraft och kostnadseffektivitet i organisationens alla delar är det avgörande med effektiva verktyg, som är optimerade för att få ut full potential. Microsoft släpper nya produkter och ny funktionalitet i rask takt. Mängden produkter och funktionalitet ger ökad komplexitet och försvårar kontroll och överblick över optimeringen i plattformen. Vår erfarenhet, efter att ha tittat på 100-tals miljöer, är att det finns både möjligheter till betydande effektiviseringar och stora kostnadsbesparingar genom att effektivisera och optimera Microsoft 365 licenser och Azure konsumtion.

IT-budget

Med detta som bakgrund erbjuder vi en kostnadsfri analys som genererar en rapport med effektiviseringar och kostnadsbesparingar för er Microsoft 365 och Azure miljö. Ni behöver inte vara kund hos WeSafe idag men för att kunna genomföra analysen behöver vi få tillgång till er miljö.

 

Analysen av er Microsoft 365 miljön innehåller bland annat: 

Optimering av licenser – använder ni rätt licenser? Har ni en optimal segmentering? Har ni rätt licensform utefter de funktioner ni nyttjar eller betalar ni för outnyttjade funktioner. Betalar ni för annan mjukvara som ni redan betalar för i er M365 licens? Har alla behov av samma licenser eller kan det finnas mer kostnadseffektiva alternativ till delar av organisationen? Finns det outnyttjade licenser? Har ni rätt licensmodell och bindningstid av licenser för optimal rabatt? Betalar ni extra kostnader för lagringsutrymme i exempelvis SharePoint eller Onedrive? 

 

Analysen av er Microsoft Azure miljö innehåller bland annat: 

Har ni resurser som kan reserveras för att göra en besparing på 20-60%? Finns det resurser som inte används men som ändå genererar kostnader? Har ni optimerat lagring och diskar utefter rådande behov? Finns det resurser som kan skalas ner för en lägre kostnad men med bibehållen funktionalitet? Finns det resurser som hade kunnat bytas till annan maskintyp eller teknologi för bibehållen eller ökad funktionalitet men till lägre kostnad? 

Allting sammanfattas i en rapport som ger er den överblick ni behöver.

Vi hjälper er gärna att gå igenom rapporten och säkerställa att lämpliga åtgärder tas för att optimera er miljö. 

 

Boka nu, du kommer inte att ångra dig!

Kostnadsfri analys av din Microsoft 365 och Azure miljö

Ja tack, jag bokar gärna in en kostnadsfri analys