WeSafe är utsedd till Gasellföretag 2021, fjärde året i rad!

Wow, Gasellföretag 2021 innebär att vi har blivit utnämnda till Gasellföretag för fjärde året i rad. WeSafe har haft en stark tillväxt och vi kan glädjande berätta att vi i dessa tuffa tider som varit, anställt 12 nya medarbetare, och fler är på ingång. Det är med stor ödmjukhet, mycket glädje och stolthet vi för fjärde året i rad tar emot utmärkelsen som Gasellföretag och fortsätter att tillhöra Sveriges främsta tillväxtföretag.

Gasellföretag 2021

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår fantastiska personal, utan er hade detta aldrig varit möjligt. Det är ni som gör det möjligt för oss att alltid ligga i framkant i en digital värld som rör sig allt snabbare. Tillsammans har vi skapat en kultur där vi alltid sätter våra kunders bästa i fokus, att vi nyttjar tekniken för att skapa värde för våra kunder och deras verksamheter.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla våra kunder och partners som ger oss förtroende att fortsätta utvecklas och leverera tjänster i enlighet med vår vision – att förenkla och effektivisera IT!

 

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Dessutom görs en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Här kan du läsa mer om Di Gasell.