Skip to main content

Microsoft 365 Evergreen

Kontakta oss för offert

Tar hand om din plattform som är under ständig utveckling.

Med Microsoft 365 Evergreen får du:

  • Säkerställning på att infrastrukturen är säker och uppdaterad
  • Upheads övervakar, får larm och åtgärdar hot såsom virus, phishing och ransomware
  • Kontinuerlig utveckling av er Microsoft 365 miljö
  • Upheads säkerställer att er plattform är Evergreen – nu och i framtiden
Samuel Tammar

Det nya hybrida arbetslivet

Vårt arbetssätt har under de senaste åren förändrats, nu behöver vi anpassa oss efter det nya hybrida arbetslivet. När vi utför vårt arbete från olika platser har behovet av att arbeta tillsammans ökat. Det är en stor utmaning att ständigt utveckla IT-miljön för att stödja alla delar i denna nya kultur, som inte blir mindre av att hänsyn måste tas till de ständigt ökade digitala hoten.

För att leva upp till kraven har Microsoft 365 blivit mer eller mindre en standard. Den nya utmaningen har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Det handlar om verktyg och möjligheter att vara produktiv i plattformen men också säkerheten, du måste räkna med att bli utsatt för intrång.

Har du ordning, struktur och processer för alla verktyg samtidigt som du behöver hålla koll på otaliga konfigurationer och säkerhetsinställningar? Hur upprätthåller du och din organisation nödvändig säkerhet utan att det drabbar produktiviteten?

Varför Microsoft 365 Evergreen som tjänst?

Arbetet med vår tjänst, Microsoft 365 Evergreen var en av anledningarna till att vi blev Partner of the Year inom Modern Work SMB och vann i konkurrens med tusentals andra partners runt om i världen. Med hjälp av automatiska mätpunkter av AI, analys och utveckling av inställningar som görs av oss som partner, kan vi leverera kostnadseffektivt utan att generera konsulttjänster per kund. Vi följer de inbyggda mätpunkterna i plattformen som kontinuerligt mäter hur er plattform är inställd, hur produktiva ni är i plattformen och hur ni följer de regulatoriska ramverken. Vi ser även vilken miljöpåverkan just er IT-användning har.

Vi erbjuder en heltäckande tjänst för er IT-miljö som kontinuerligt säkerställer att er miljö är optimalt inställd och anpassad för er organisation, alltså Evergreen. Evergreen betyder att er miljö kontinuerligt utvecklas tillsammans med Microsoft 365 plattformen. Microsoft 365 har 100-tals uppdateringar per år. Nya funktioner, nya verktyg och säkerhetsinställningar. Inställningarna måste uppdateras, säkerheten ställas in och användare utbildas för att nyttja plattformen på bästa sätt. När detta görs i linje med plattformens utveckling befinner sig organisationen i ett stadium av evergreen, dvs ni utvecklas kontinuerligt i takt med plattformen.

En viktig del är att bemöta hot och attacker mot verksamheten, något som tyvärr ökar och som måste prioriteras i organisationer idag. Vi bevakar och agerar på hot såsom phishing, ransomware och åtgärdar hoten som en del i tjänsten, allt ingår.

Vad får du med Microsoft 365 Evergreen?

Säkerhet

Konfiguration av Microsoft Defender för business

E-post säkerhetsinställningar

Efterlevnads- och aktivitetslogg

Säkerhetsövervakning och åtgärder vid attacker och hot

Enhetshantering

Policys för privat- och företagsenheter

Inventering och kontroll av organisationens hårdvara

Automatisk installation av Windows, Mac, iOS och Android

Principer för att säkerställa GDPR efterlevnad på företagets enheter

Åtgärder på enheter som inte uppfyller organisationens säkerhets- och organisationskrav

Konfigureringsprofiler för Windows, Mac, IOS och Android enligt best practice

Färdigt bibliotek med applikationer – automatisk utrullning till företagets användare

Regelefterlevnad

Varningar och möjlighet att förhindra delning av känsliga personuppgifter

Skydd i E-post vid intern information som skickas utanför organisationen

Företagspolicy med information och varningar vid hantering av personuppgifter

Färdiga mallar för klassificeringar av data

Färdiga mallar för att följa regulatoriska krav som GDPR

Microsoft 365 tenant

Best practise inställningar på er Microsoft 365 miljö

Microsoft 365 funktion- och förändringskommunikation

Produktivitet

On and offboarding av anställda och enheter

Löpande mätning och analys av er organisations effektivitet i Microsoft 365

Nätverk

Löpande Nätverksanalys- hur fungerar er organisations nätverk med Microsoft 365, på kontoret och hemifrån

Miljö

Löpande rapport på ert företags IT-miljöpåverkan i molnet