Vi håller ditt intranät i topptrim

Ett intranät är en suverän plattform för att göra information tillgänglig och stärka upp kommunikationen och samarbetet. Det kan dessutom hjälpa till att skapa samhörighet på dagens hybrida arbetsplatser, där många säger sig sakna den dagliga kontakten med kollegor och till och med känner sig exkluderade.  

Vi håller ditt intranät i topptrim

Ändå går många miste om möjligheterna deras plattform erbjuder. En undersökning av Forrester åt Microsoft visar att 68% av de anställda anser att deras IT-verktyg är föråldrade och irrelevanta, vilket stämmer med vår erfarenhet. 

Det är begripligt – att få ordning på och uppdatera sitt intranät har sina utmaningar. Men nu finns det en tjänst som håller ert intranät i topptrim.  

 

Dåligt utnyttjat och eftersatt 

De är inte alltid lätt att komma igång med ett intranät. Hur ska informationen organiseras och delas på ett effektivt sätt? Kan man få kommunikationsflödet att fungera ordentligt? Hur gör man det lätt att navigera och hitta det man behöver? 

Och många företag som faktiskt är igång försummar utvecklingen och underhållet. Allt det här kräver tid och kunskap som de inte har. Konsekvensen är att de bara använder en pytteliten del av sina IT-resurser som ofta består av föråldrade verktyg. Även om den senaste tekniken i Microsoft 365 verkligen kan göra skillnad så används den inte till fullo.

Ett annat vanligt problem är att intranätet inte anpassas efter organisationens förändrade processer och därför upplevs det inte som relevant längre. Och då slutar medarbetarna använda det. 

 

Vad är ”intranät som tjänst”? 

Tjänsten Intranät som tjänstbestår av två delar. Det första brukar vi kalla kick-startdelen där vi implementerar ett intranät och hjälper företaget att komma igång med det. Det andra är evergreen IT-delen där vi hjälper till kontinuerligt utveckla och hålla intranätet uppdaterat – det som kallas evergreen 

Ni behöver inte uppfinna hjulet själva utan får ni en intranätlösning som använder beprövade metoder och processer som bygger på best practice och erfarenhet från hundratals implementationer.  

WeSafes produktivitetsteam ser till att ditt intranät kontinuerligt uppdateras, förbättras och drar nytta av Microsoft 365 plattformens tekniska utveckling.  

 

Så vad ingår i tjänsten? 

Intranät som tjänst har lösningar för de flesta – för att inte säga alla – behov.  

WeSafe ser till att ditt intranät alltid är uppdaterat och i toppskick. Ditt IT-team får tid till mer strategiska göromål och du vet att dina medarbetare alltid har tillgång till de bästa verktygen plattformen kan erbjuda. 

Personalhandbok 

I tjänsten tillhandahåller vi en personalhandbok som ditt företag äger, och vi utvecklar och anpassar den efter era behov. Sökfunktioner gör det enkelt för dina medarbetare att hitta den information de eftersöker när de behöver den. Detta kan bespara dem mycket tid och frustration. 

Regelbundna avstämningsmöten 

WeSafe erbjuder månatliga eller kvartalsvisa avstämningsmöten där vi tillsammans med er följer upp behov, analyserar uppmätt användning och föreslår åtgärder. Alla som har tjänsten får dessutom rekommendationer baserade på tekniska nyheter och best practice i WeSafes nyhetsbrev. 

Mallar för företagsnyheter och internkommunikation  

Företagsanpassade mallar gör det enklare för olika avdelningar och team att nå ut med information till rätt personer vid rätt tillfälle. Ett nyhetsflöde samlar nyheter från olika avdelningar och håller alla uppdaterade – medarbetarnas olika roller kan även anpassa innehållet.

Genom att lägga in händelser, besök, event, konferenser och workshops i en färdig företagskalender blir det lätt för medarbetarna att hålla sig uppdaterade. Det ökar också deras engagemang och – inte minst viktigt – bidrar till att skapa samhörighet.   

Bekant gränssnitt och grafisk profil 

Dina medarbetare kan fortsätta att arbeta i det gränssnitt med den grafiska profil de är vana vid. Det gör det lättare för dem att ta till sig intranätet och dess nya verktyg och underlättar inlärningen. 

Integrerat med Teams 

Att ha tillgång till intranätets kommunikation, verktyg och resurser direkt i Teams skapar en effektiv och sömlös arbetsmiljö för användarna.  

Support och utbildning 

Hur bra intranätet än är uppstår förr eller senare problem och frågor. Då är vårt produktivitetsteam som är experter på Microsoft Viva och intranät redo att hjälpa till. I tjänsten ingår dessutom utbildning som gör att fler kan utnyttja intranätet på ett effektivt sätt utan att försöka hitta på egna lösningar. Vi fyller regelbundet på vårt utbildningsbibliotek med nya pedagogiska filmer och smarta användartips.

 

Läs mer om Intranät som tjänst – eller hör av dig! 

Skriven av:

Robert Veberg

Technical Lead - Microsoft Modern Workplace

040 - 626 75 81 robert.veberg@upheads.se

Viva Connections

Lägg intranätet i Teams

Med Intranät i Teams får ni åtkomst till intranätets kommunikation, företagsresurser och communities för anställda direkt i Teams.

Läs mer

Demo

Microsoft Viva - din nya medarbetarplattform

Tänk dig att ha tillgång till företagets intranät direkt i Teams. Med Microsoft Viva är det möjligt, Viva är plattformen där medarbetarnas kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum.

Läs mer och boka