Datalager – så uppnår du en modern servicearkitektur i molnet

Den digitala transformation som företag idag genomgår medför mängder av fördelar men innebär samtidigt ett antal utmaningar. Å ena sidan skapas helt nya möjligheter att driva affärer och skapa ökat värde för dina kunder, å andra sidan ställer det även en mängd krav på förnyade processer och infrastrukturer i din digitala miljö. Något som gör att många kämpar för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingshastigheten. Lösningen blir allt oftare att företag väljer att gå från en applikationsorienterad till en mer konsoliderad och servicefokuserad IT-arkitektur.

Två kollegor på Upheads som jobbar ihop

Många separata datauppsättningar skapar problem

Kärnverksamhetsprocesserna i många företag har traditionellt byggts kring ett antal fristående applikationer i en on-premise-miljö. Var och en av dessa applikationer verkar i sina respektive silos, med egna uppsättningar data. Utan samordning utvecklas applikationerna oberoende av varandra och utan hänsyn till hur det påverkar andra delar av verksamhetsprocessen.

Att använda sig av flera olika uppsättningar data är problematiskt på flera sätt. Dels innebär det ett slöseri med lagringsutrymme, dels ger det i dataanalyser upphov till inkonsekventa KPI:er beroende på de individuella skillnaderna mellan datauppsättningarna. Dessutom påverkas användarupplevelsen negativt eftersom processen inte löper från början till slut (end-to-end). Istället för en vy måste du arbeta i flera olika applikationer – var och en med sitt eget gränssnitt – för att slutföra en uppgift. Ofta blir du även tvungen att manuellt utföra vissa steg i glappet mellan applikationerna.

Konsolidera din data i ett gemensamt datalager

Genom molntjänster skapas nya möjligheter att effektivisera affärsprocesser med fokus på en sömlös användarupplevelse som ersätter de appcentrerade arbetssätten i äldre lokala system. Du drar samtidigt nytta av den kostnadseffektivitet och skalbarhet som molntjänster medför. I ett gemensamt datalager (Data Warehouse) kan du konsolidera fristående applikationer till en gemensam arkitektur som omfattar flera olika tjänster i en förbättrad, enhetlig användarupplevelse. Det är också möjligt att automatisera många av de steg som tidigare krävde manuell handpåläggning.

Andra vinster med ett gemensamt datalager är:

  • Compliance: Med ett datalager uppnår du en ny nivå av kontroll över hur data nås och distribueras. Övergången från en silobaserad till en gemensam sammanställning av data från flera källor, säkerställer att alla processer får tillgång till data av högsta kvalitet och att enbart behöriga har tillgång till dem.
  • Bättre insikter: När KPI:erna är baserade på gemensamma data förbättras noggrannheten i analyserna vilket ger insikter som hjälper verksamheten att fatta mer välgrundade, datadrivna beslut.
  • Skalbarhet: I olika verksamhetsprocesser uppstår belastningsmässiga toppar och dalar – vid årsbokslut eller Black Friday, exempelvis. På samma sätt finns det även perioder som kräver mindre kapacitet. Med en molnbaserad arkitektur kan du dra nytta av de inbyggda möjligheterna att dynamiskt skala upp eller ned utifrån behov.
  • Kostnadsbesparingar: Den molnbaserade arkitekturen resulterar i kostnads- och resursbesparingar – bland annat genom minskade underhållskostnader så att du inte längre behöver lägga tid och resurser på att vidareutveckla de silobaserade applikationerna.

I en molnbaserad arkitektur har du lättare att följa den tekniska utvecklingen och på riktigt utveckla företaget till att bli en datadriven organisation. Genom att konsolidera dina data till ett enda i ett organisationsövergripande datalager skapas en sömlös end-to-end-upplevelse för användaren och möjlighet till nya insikter som göra att du kan fatta bättra avvägda, datadrivna beslut.

Vill du veta mer om hur WeSafe kan ta dig till nästa steg i din digitala transformation? Kontakta oss här!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se