Skip to main content

Microsoft 365 som tjänst

Arbetskulturen har förändrats dramatiskt, krävande flexibilitet och ökat samarbete. Att stödja denna förändring blir en utmaning, särskilt med tanke på de växande digitala hoten.

Boka kostnadsfri säkerhetsanalys

Med Microsoft 365 som tjänst får du:

 • Säkerställning på att infrastrukturen är säker och uppdaterad
 • Rapportunderlag till förbättringsmöjligheter och roadmap
 • Tillgång till expertis inom Microsoft 365
 • Få en överblicksbild över organisationens starka och svaga sidor i plattformen
WeSafe0177_webb

Utmaningen

Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Verktygen och möjligheterna att vara produktiv i plattformen blir allt fler och oavsett bransch eller storlek på din organisation måste du räkna med att bli utsatt för intrång. Utmaningen blir att ha ordning, struktur och processer för alla verktyg samtidigt som du behöver hålla koll på otaliga konfigurationer och säkerhetsinställningar.

Hur ska du och din organisation klara av att ta till era alla nya verktyg och möjligheter för att säkerställa effektivitet och framtida konkurrenskraft? Hur ska du kunna upprätthålla nödvändig säkerhet utan att inskränka på produktiviteten? Samt hur ska du hinna med att hålla dig uppdaterad på de ständigt förändrade kraven för efterlevnad? Samtidigt som du säkerställer du att kraven efterlevs?

Två kollegor som sitter och lyssnar på ett möte

Varför Microsoft 365 som tjänst?

Med vår paketering Microsoft 365 som tjänst får du verktygen, processen och strukturen du behöver för att optimera användningen av Microsoft 365 plattformen. Tjänsten säkerställer er produktivitet och att ni upprätthåller en adekvat säkerhet, där ni även lever upp till gällande krav och förordningar.

Vi mäter och analyserar er organisations användning av plattformen och hur de olika delarna är konfigurerade. Mätningarna tillsammans med analyser från våra experter genererar rapporter, med enkla och tydliga mätvärden över hur din organisation presterar inom områdena säkerhet, produktivitet och efterlevnad. Du får även tillgång till konkreta åtgärdsförslag för hur ni kan utveckla er miljö.

Med utgångspunkt i mätvärden, analyser och konkreta åtgärdsplaner får du den struktur, expertis och strategisk rådgivning som du behöver för att hålla dig evergreen i plattformen. Du får även tydliga mätvärden där du kontinuerligt kan följa status och framsteg i arbetet

 

Miljön graderas i olika segment

När våra specialister går igenom er miljö graderas miljön i olika segment som ni kan läsa mer om nedan och i följande skala, Grön, Gul och Röd. Inom de segment som kräver förbättring lägger vi fram en rapport på vilka åtgärder som bör utföras och följer upp resultatet genom att kontinuerligt mäta era värden.

Överblick över Microsoft 365 som tjänst
 • Säkerhet

  Genom Microsoft Secure Score och vårt säkerhetsteam utvärderar vi er M365-säkerhet, inklusive skydd för mail, chatt, filer och enheter. Vi granskar konfigurationen för att säkerställa överensstämmelse och identifiera eventuella hot, ger er en detaljerad rapport för revision eller efterlevnad av standarder som ISO och GDPR. Microsoft 365 ger er verktygen för att upprätthålla en hög “Secure Score,” som nu anses vara en kvalitetsmått för organisationers säkerhet.

 • Nätverk

  Inom “Microsoft Productivity Score” utvärderar vi er organisations nätverksprestanda gentemot Microsoft tjänster. Traditionella hastighetsmätningar är otillräckliga för Microsoft 365-användare, och vi fokuserar på att säkerställa optimal produktivitet genom att analysera och optimera all trafik till molntjänsterna. Vårt nätverksteam utarbetar åtgärdsplaner för att säkerställa en effektiv rutt och undanröja hinder för en sömlös användarupplevelse.

 • Azure Säkerhet

  Med Azure Secure Score och vårt Azureteam analyserar vi säkerheten i er Azure prenumeration. Genom att jämföra era datapunkter med “best practice” erhåller er organisation en säkerhetsgradering som inte bara ger kostnadsfördelar utan också standardiserar säkerheten i Azure. Centraliserade mätpunkter minskar traditionella utmaningar med underhåll av säkerheten i infrastrukturer, och ger också dokumentation och rapportmöjligheter som stärker efterlevnad av regelverk som GDPR.

 • Produktivitet

  Genom Microsoft 365 som tjänst får du djupgående insikter i din organisations arbete och produktivitet. Vår gradering med Microsoft Productivity Score och analyser från produktivitetsteamet fokuserar på både medarbetarupplevelsen och användarbeteendet, samt den underliggande tekniken.

  Vi mäter och analyserar olika aspekter av produktivitet, inklusive effektivitet i möten, delning av filer och samarbete internt och externt. Rapporterna ger tydliga mätvärden och analyser, vilket ger dig konkreta insikter och förslag på åtgärder för att öka produktiviteten. De fungerar som utmärkta beslutsunderlag för att rikta investeringar där de har störst påverkan. Kontinuerliga mätningar visar om dina insatser ger resultat och om användarna antar och utnyttjar produktivitetsinvesteringarna på ett effektivt sätt.

 • Efterlevnad

  Genom Microsoft Compliance Score och vårt efterlevnadsteam bedömer vi er organisations efterlevnad i M365. Mätningar och analyser inkluderar konfiguration för att uppfylla regelverk som GDPR och andra krav. Genom att aktivera färdiga regelverksmallar integreras bedömningen i er övergripande efterlevnadsgradering med skyddsinställningar för intern och extern data. Exempel på centrala inställningar är att förhindra automatisk delning av känslig persondata externt. Er regelefterlevnad kan dokumenteras genom rapporter för revision eller som stöd för efterlevnad av krav och standarder. Microsoft 365 erbjuder verktygen för en trovärdig “Compliance Score”, en kvalitetsstämpel för er organisations efterlevnad av krav och förordningar.

[ Vill du veta mer om Microsoft 365 som tjänst? ]

Ta kontakt – vi berättar gärna mer!

Trött på att fylla i formulär?

Du kan också ringa 040-626 75 00,  måndag–fredag kl. 08-17, eller skicka ett mail till kontakt@upheads.se