Skip to main content

Känslighetsetiketter

Användare i er organisation samarbetar med dokument och e-post både internt och externt. Säker informationshantering är avgörande, och känslighetsetiketter ger inte bara säkra överföringar, utan genererar även rapporter om företagets känsliga data och dess användning.

Kontakta oss

Med känslighetsetiketter får du:

  • Skapa en policy som tvingar användare till att välja en etikett
  • Skapa unika etiketter
  • Aktivera etiketterna för Microsoft 365 – grupper och SharePoint-sites
  • Skapa automatiserad etikettshantering
WeSafe0013 2_webb

Vad är känslighetsetiketter?

Känslighetsetiketter definierar just känslighet på ett dokument, e-post och även Microsoft 365-grupper. Detta görs genom att användaren får möjlighet att applicera en etikett som i sin tur innehåller ett fördefinierat ramverk av regler. Som standard gäller: 
 
Allmänt: Alla kan öppna och läsa fil och e-post. 
Internt: Rättighetsstyrning som gör att endast anställda på företaget kan öppna fil och e-post.  
Externt: Alla kan öppna och läsa fil och e-post. 
Konfidentiellt: Kan endast öppnas av angiven mottagare som måste autentisera sig. Röd vattenmarkering på dokument samt kryptering.  
 
Utöver detta ges möjlighet att skicka e-post krypterat och ta bort möjligheten att vidarebefordra e-post.

Dator med loggan Upheads på

Hur kommer vi igång?

Vi implementerar ovan nämnda etiketter. Detta gör vi utan användarpåverkan och det sker i bakgrunden. Ni kommer därefter få etiketterna tillgängliga i appar som Word, Excel och Outlook på enheter som Windows, Mac, Android och iOS.

Är detta allt?

När infrastrukturen för känslighetsetiketter är på plats öppnas nya möjligheter för vidareutveckling. Här följer ett par exempel:

  • En policy som tvingar användare till att välja en etikett. Genom att ha ”internt” som standard kommer användaren att behöva ta ett aktivt beslut ifall företagsdata ska lämna organisationen, vilket förhindrar förlust av data. 
  • Skapa unika etiketter för exempelvis HR , lärare eller ledning, som bara de kan se och öppna.
  • Aktivera etiketterna för Microsoft 365 – grupper och SharePoint-sites. Dessa kommer då styra regelverk för gäståtkomst beroende på känslighet.
  • Tvinga fram användning för Power BI för att göra användaren medveten om att skydda innehållet.
  • Möjlighet att skapa automatiserad etiketthantering.
  • Möjlighet att applicera etiketter på filer och schematiserade datatillgångar i Azure Purviewsom SQL, Azure SQL, Azure SynapseAzure Cosmos, AWS RDS. 

[ Vill du veta mer om känslighetsetiketter? ]

Ta kontakt – vi berättar gärna mer!

Trött på att fylla i formulär?

Du kan också ringa 040-626 75 00,  måndag–fredag kl. 08-17, eller skicka ett mail till kontakt@upheads.se