Vad är Microsoft Viva?

Det nya hybrida arbetssättet har blivit vardag för många av oss, något som accelererat behovet av att hitta smidigare sätt att kommunicera och att dela information, kunskap och insikter. Microsoft Viva är Microsofts egen employee experience platform där medarbetarens kunskap, engagemang och välbefinnande står i centrum.

Tjej som sitter framför datorn

Microsoft Viva är en ny plattform som främjar medarbetarupplevelsen

Långt innan coronapandemin bröt ut 2020 utvecklades smarta, digitala verktyg, anpassade för mer flexibla arbetssätt på framtidens arbetsplatser. Att ”framtiden” skulle komma så plötsligt och omvälvande var det få som anade. Våra befintliga arbetssätt har i många avseenden ställts på ända och därför krävs även nya redskap som möter nya behov som uppstår då vi inte längre kan ses fysiskt i samma utsträckning. 

Som ett steg i detta arbete har Microsoft lanserat Microsoft Viva – en så kallad employee experience platform (EXP). En digital plattform som är sömlöst integrerad med samma verktyg som används i det dagliga arbetet. Plattformen tillhandahåller företag, chefer och anställda de resurser och den support de behöver för att utvecklas och nå framgång – oavsett var man befinner sig. Här främjas medarbetarupplevelsen inom fyra nyckelområden: engagemang, välbefinnande, lärande och kunskap som fördelats i plattformens första uppsättning moduler.

Första uppsättning moduler är: 

  • Viva Topics: Ett verktyg som syftar till att göra information, kunskap och expertis tillgänglig för alla i organisationen. En kunskapsbank där du genom att söka på ett specifikt ämne eller sökord hittar all den information som finns lagrad i filer och dokument knutna till ämnet eller som innehåller sökord som relaterar till det. Verktyget gör det även möjligt att enkelt hitta de personer i bolaget som har särskild kompetens inom ämnesområdet. 
  • Viva Connections: Ett nytt och personligt anpassat gränssnitt till din digitala arbetsplats. Här får du åtkomst till intranätets kommunikation, företagsresurser och communities för anställda direkt i Teams. Appen Connections för Teams finns tillgänglig för desktop i en publik förhandsversion och kommer som mobilapp senare i år. 
  • Viva Learning: En kunskaps- och utbildningsplattform för din organisation där anställda får tillgång till organisationens utbildningsresurser. Här kan du som arbetsgivare även följa vilka utbildningar som de anställda har gått och sätta upp utbildningsplaner för medarbetarna. En samlad plattform för lärande där egna kurser kan läggas upp och där även innehåll från externa utbildningstjänster kan adderas.   
  • Viva Insight: Hjälper chefer och ledare att få insikter på team- och organisationsnivå om hur de anställda arbetar för att kunna utveckla bättre och mer hälsosamma arbetssätt. De kan på så sätt identifiera var teamen upplever utmaningar, proaktivt justera arbetsprocesserna och sedan mäta effekten av justeringarna över tid. Medarbetaren själv kan skapa sina egna insikter, synliga endast för dem, som hjälper dem att balansera produktivitet och välbefinnande. Insikterna genereras från aggregerade och avidentifierade data för att upprätthålla personlig integritet. Verktyget kan även utnyttja data från tredjepartsapplikationer som Zoom, Workday och SAP Success Factors. 

Dedikerad partner för framgångsrik implementering av Microsoft Viva

Microsoft Viva är helt integrerat med de produktivitets- och samarbetsfunktioner som finns i Microsoft 365 och Microsoft Teams. På så sätt knyts kraften i Microsofts molnplattform samman för att skapa en förbättrad medarbetarupplevelse.  

Vi på WeSafe arbetar dedikerat med Microsofts produktutbud med molntjänster som huvudfokus. Vi har den kunskap, kompetens och det fokus som krävs för en lyckad utrullning av de ingående modulerna i Microsoft Viva och får dem att fungera tillsammans på ett sätt som gynnar din verksamhet. WeSafe hjälper dig i implementationsfasen och sedan i det löpande arbetet för att du ska kunna optimera nyttan i verktygen – både idag och på sikt. 

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Få en grundläggande förståelse för vad Microsoft Viva är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma medarbetarupplevelser.

Läs mer

Skriven av:

Robert Veberg

Technical Lead - Microsoft Modern Workplace

robert.veberg@upheads.se