Secure Score – din poängskala för rätt säkerhetsnivå

Hotbilden i våra digitala miljöer utvecklas och förändras ständig och i många företag är det en stor utmaning att hitta balans mellan IT-säkerhet och produktivitet. Många gånger handlar det kort och gott om att det är svårt att bedöma hur du bör ligga till säkerhetsmässigt i jämförelse med andra organisationer inom din bransch och storleksordning. Secure Score är Microsofts centraliserade säkerhetsverktyg och här tar vi en närmare titt på hur det fungerar och hur det hjälper dig att möta dessa utmaningar.

Secure Score ger universell jämförelse

Microsoft Secure Score har skapats som en central punkt för säkerhetsfunktioner, där användaren eller administratören kan hitta och anpassa de olika säkerhetsalternativen i sin Microsoft-miljö beroende på behörighet. Din miljö utvärderas baserat på dina licenser och nuvarande inställningar. Utvärderingen, som sker genom en poängskala, ger dig information om hur du ligger till säkerhetsmässigt i jämförelse med alla andra installationer av samma typ av miljö. På så sätt blir det ett universellt uttryck för hur din IT-miljö förhåller sig säkerhetsmässigt i jämförelse med andra.

I Secure Score får du möjlighet att åskådliggöra brister, få förslag på lösningar och tillgång till instruktioner för hur dessa kan implementeras på bästa möjliga sätt. Det blir ett praktiskt verktyg för att ta reda på i vilken ände du ska börja och vilka åtgärder som bör sättas in först. Du får en bra uppfattning om vilka åtgärder som kan sättas in direkt och som inte påverkar användarna, och vilka som bör planeras in som mer långsiktiga projekt.

Som utgångspunkt för ambitionsnivån i arbetet med förbättrad säkerhet har du poängsättningen av din befintliga IT-miljö. Utifrån din Secure Score bör du sätta en målpoäng – dit du vill nå. I Secure Score hittar du den genomsnittliga poängen för den verksamhet du arbetar i och beroende på din ambitionsnivå och din tidsplan, kommer du att få förslag på åtgärder du kan sätta in för att uppnå din målpoäng.

Högst poäng inte alltid bäst

Det är lätt att tro att högsta möjliga poäng är en sund ambitionsnivå. Problemet med detta är att säkerheten då blir så stark att du som användare knappt kommer att kunna logga in i din miljö. Den typen av säkerhet blir på så sätt snarare ett hinder.

Hanterar ditt företag känsliga personuppgifter finns det dock all anledning att arbeta för att ligga över branschsnittet. Men om dina processer är säkra och din verksamhet inte hanterar känsliga personuppgifter är höga poäng inte ett självändamål. Din IT-partners roll blir därför att hjälpa dig att göra din IT-miljö så säker som möjligt, med utgångspunkt i dina individuella villkor, behov och ambitionsnivå.

Secure Score som konkurrensmedel

Secure Score baseras på att du fullt ut arbetar i Microsofts miljö. Det finns naturligtvis andra säkerhetstjänster som utvärderar din IT-miljö, men i och med att de inte grundar sig på en enhetlig miljö, utan snarare hybrider, blir det svårt att ta fram ett generellt koncept för sådana tjänster. Att Microsoft har en så enorm kundbas innebär att de kan ta fram jämförelser som blir allmängiltiga. Ett mindre säkerhetsföretag med betydligt färre kunder kan inte alls skapa samma tyngd i sina jämförelser av säkerhetsstandard. En annan stark fördel med Secure Score är att det ständigt uppdateras – varje gång nya tjänster eller uppdateringar tillkommer ändras Secure Score i enlighet med dessa.

Microsoft Secure Score kan på detta sätt fungera som ett konkurrensmedel – som en säkerhetscertifiering som påvisar företagets IT-säkerhet gentemot kunder, leverantörer och myndigheter.

Vill du lära dig mer om Microsoft Secure Score? Anmäl dig då till vår kostnadsfria säkerhetsanalys av er Microsoft 365 – miljö. Eller vill du kanske få direktkontakt med någon av oss för att få hjälp att hitta rätt säkerhetsnivå för just din verksamhet? Kontakta oss här!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Kostnadsfri Säkerhetsanalys av er Microsoft 365-miljö

Få konkreta och handfasta tips på hur du bättre kan skydda din organisation

Läs mer och boka

Skriven av:

Marcus Juvin

Technical Lead - Security and Compliance

marcus.juvin@upheads.se