Azure Discovery

Vid en “Discovery workshop” vill vi utröna vilka fördelar just din organisation kan ta del av genom att använda Microsoft Azure.

För att kunna genomföra en workshop krävs det planering både inför och efter workshopen. Själva planeringsfasen inför en migrering består av fyra delar, dessa beskrivs nedan:

Christoffer

Del 1. Presentation och nulägesanalys:

 • Vad är Azure och vad är kundvärdet?
 • Säkerhet & Efterlevnad
 • Hur räknar man på TCO och ROI?
 • Vilka laster är lämpliga att börja med?
 • Kopplingar och beroenden
 • Behovsanalys, kort och lång sikt
 • Var börjar vi och vad är nästa steg?

Del 2. Delrapport:

 • Rapport utefter nulägesanalys levereras
 • Möte för genomgång av rapport

Del 3. Workshop

 • Arkitektur, måste alla laster läggas som virtuella maskiner?
 • Lyfta befintlig struktur rakt av eller sätta upp en ny miljö?
 • Monitorering av resursanvändning
 • Kostnadskalkyler
 • Säkerhetsklassning, backupretention och krav på tillgänglighet

Del 4. Rapport

 • Komplett slutrapport
 • Möte för genomgång av rapport
 • Förslag på nästa steg

 

Vi hjälper dig reda ut hur du bäst drar nytta av kraften i Microsoft Azure och bidrar med specialisthjälp hela vägen från planering till driftsättning.

 

Pris: från 10 000kr

Azure Discovery

Pris: från 10 000kr

Workshopen är on-demand. Fyll i din e-postadress och telefonnummer så kontaktar vi dig för tidsbokning