WeSafe är ett Gasellföretag för andra året i rad!

Det är med stolthet och ödmjukhet vi tar emot DI Gasell utmärkelsen för andra året i rad.  När WeSafe startade för sex år sedan var molntjänsterna i sin linda. många fall var de IT-tjänster som användes snarare ett hinder för innovation och verksamhetsutveckling. Vår vision och övertygelse var att vi med hjälp av molntjänsterna skulle kunna effektivisera kundernas IT -miljö, främja innovation och realisera nya affärsmöjligheter. 

Det var en tid då vi möttes av motstånd hos branschen, då befintliga intäktskällor var hotade. Idag är molntjänster en självklarhet. Vi är stolta över att ha varit med och bidragit till den utvecklingen genom att oförtrutet fokusera på dessa tjänster med övertygelsen att vi kan tillföra mervärden till våra kunder. 

WeSafe hade aldrig varit där vi är idag utan vår fantastiska personal som dagligen utvecklar vår och våra kunders verksamheter. Vår personal har lyckats skifta fokus i takt med den tekniska utvecklingen, i många fall har det inneburit att de tvingats lämna tryggheten i att fokusera på tekniken i sig, för att istället börja fokusera på vilken nytta tekniken kan göra för våra kunder och deras verksamhet. Vår innovationskraft och fokus på kundnytta är något som drivs av personalen på WeSafe och som är grunden till vår framgång. 

Vi vill även tacka våra kunder. Det förtroende ni har gett oss har tillfört energi och den stabila grund vi behövt för att fortsätta att utvecklas och leverera tjänster i enlighet med vår vision att förenkla och effektivisera våra kunders IT. 

Läs mer om DI Gasell här: https://gasell.di.se/om-di-gasell/ 

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.