Skip to main content

Microsoft Workshop

Vilken workshop passar din organisation bäst?

Se vårt stora urval av workshops. För att anmäla ert intresse, var vänlig fyll i formuläret så hör vi av oss med mer information (för att ansöka måste ni vara minst 500 anställda i er organisation).

För att ta fram ditt Tenant ID, se guide.

 • Collaborative Apps Workshop

  Med Collaborative Apps Workshop får du förståelse för hur man maximerar värdet av Teams genom att integrera appar och arbetsflöden som är skräddarsydda för dina affärsbehov. Du blir introducerad för skräddarsydda samarbetsappar, automatiseringsverktyg för processer och anpassade branschlösningar. Hur du maximerar den stora uppsättningen av Teams-funktioner och får hjälp med att öka arbetsstyrkans produktivitet, automatisera repetitiva uppgifter och skapa samarbetsupplevelser.

  Läs mer
 • Endpoint Management Workshop

  Med Endpoint Management Workshop får du uppleva kraften i modern enhetshantering och hur det fungerar i din egna miljö. Vi kommer visa hur du skyddar dina användares identiteter med multifaktorautentisering och villkorlig åtkomst från vilken enhet som helst. Även hur du gör det möjligt för användarna att vara produktiva med applikationer de behöver, på enheter de vill ha. 

  Läs mer
 • Hybrid Meetings & Rooms Workshop

  Här fokuserar vi på att hitta lösningar för hybrid- och distansarbete. Att hitta nya sätt att arbeta och vara tillsammans, att koordinera, samarbeta och att bygga en modern arbetsplats som är så flexibel och anpassningsbar som möjligt. Efter workshopen kan du förvänta dig användbara rekommendationer för att distribuera och anta Microsoft Teams Room och hybridmöten.

  Läs mer
 • Microsoft 365 Digital Workforce Workshop

  Digital Workforce Workshop är utformad för att introducera och utöka värdet av Microsoft 365 för er som har påbörjat era molntransformationer med Microsoft 365 och nu behöver utvecklas för att säkra en hybrid arbetsmiljö. Genom denna workshop får ni hjälp med att hitta agila arbetssätt och få hjälp med att göra det möjligt för era anställda att vara produktiva och säkra med Microsoft 365.

  Läs mer
 • Microsoft Viva Workshop

  För att ge människor möjligheten att trivas i ett mer flexibelt arbetsliv krävs det att vi digitalt omformar medarbetarupplevelsen. Och det är här Microsoft Viva kommer in. Upptäck hur Microsoft Viva, en integrerad plattform som bygger på Microsoft Teams sammanför kommunikation, kunskap, lärande, resurser och insikter i arbetsflödet. 

  Läs mer
 • Modernize Communications Workshop

  Under workshopen kommer vi visa Microsoft Teams telefon och avancerade kommunikationsscenarier. Denna workshop är utformad för att guida dig genom processen för en förenklad företagsröstlösning med pålitlig, hög kvalitet och integrerat samtal. Du får praktiska rekommendationer för att distribuera och använda Microsoft Teams-telefon.

  Läs mer
 • Sales – Defend Against Threats with SIEM Plus XDR

  Under denna workshop kommer vi att samarbeta med er för att stärka organisationens inställning till cybersäkerhet. Vi vill hjälpa er att få en bättre förståelse för hur du prioriterar och mildrar potentiella attacker. Vi ger en djup analys av cyberattackshot och ger långsiktiga och handlingsbara rekommendationer från Microsofts experter om er säkerhetsstrategi, med viktiga förslag och hur nästa steg ser ut.

  Läs mer
 • Sales – Protect and Govern Sensitive Data Workshop

  Workshopen är utformad för att få exempel på integritets- och regulatoriska risker i er organisationsdata som finns i era arbetsmiljöer. Workshopen hjälper dig att få konkreta sätt och insikter för att åtgärda riskerna och för att bättre upptäcka och skydda er företagsdata. 

  Läs mer
 • Sales – Secure Multi-Cloud Environments Workshop

  Workshopen är utformad för att hjälpa er att identifiera aktuella, pågående risker för er molnmiljö och hitta nästa steg för er säkerhetsresa. Vi kan hjälpa er att ta fram en strategisk plan anpassad för er organisation och baserad på rekommendationer från Microsofts experter på säkerhet. Ni får insyn i omedelbara hot och sårbarheter i Azure, lokala miljöer och miljöer med flera moln, plus klarhet och support om hur ni kan förbättra er säkerhetsställning på lång sikt.

  Läs mer
 • Sales – Mitigate Compliance & Privacy Risks Workshop

  Workshopens syfte är att ge er kunskap i hur ni ska svara på och undersöka riskabla beteenden och förfrågningar om dataupptäckt i organisationen, med hjälp av Microsoft Purview-verktyg och lösningar som ni redan äger. Vi hjälper er att visa hur ni kan dra fördel av Microsoft Purviews sök- och utredningslösningar för att mer effektivt identifiera, svara på och hantera risk- och efterlevnadsfall i organisationen. 

  Läs mer
 • Usage – Secure Identities and Access Workshop

  Denna workshop är utformad för att hjälpa er att bedöma mognadsgraden för er identitetsfastigheter. Genom att använda Secure Score och applikationsupptäcktsverktyg kan vi hjälpa er att få insyn i era nuvarande identitetsområden och arbeta tillsammans med er för att definiera nästa steg och de bästa sätten att minska riskerna.

  Läs mer
 • Usage – Protect and Govern Sensitive Data Workshop

  Workshopen hjälper er att skydda känslig data i er miljö genom att aktivera kärnfunktionerna i Microsoft Purview-portföljen som ni redan äger. Vi visar er hur man kommer igång med Microsoft Purviews risk- och efterlevnadslösningar som kan hjälpa andra att hantera och övervaka deras data, skydda information, minimera efterlevnadsrisker och uppfylla regulatoriska krav. 

  Läs mer
 • Usage – Secure Multi-Cloud Environments Workshop

  Denna workshop hjälper er att förbättra säkerhetsställningen och skyddet av er hybrid- och multi-molninfrastrukturarbetsbelastningar med hjälp av Microsoft Defender for Cloud. Workshopen syftar till att skapa avsikt att använda Microsoft Defender for Cloud och ge förbättrat skydd åt er.

  Läs mer
 • Usage – Defend Against Threats w/SIEM + XDR Workshop

  Usage – Defend Against Threats w/SIEM + XDR Workshop hjälper er att förbättra säkerhetsställningen och skyddet av er Microsoft 365-arbetsbelastningar. Workshopen syftar till att skapa avsikter för att använda Microsoft 365 Defender och ge bättre skydd till er genom att aktivera kärnfunktionerna i Microsoft 365 Defender som ni redan äger. 

 • Usage – Mitigate Compliance & Privacy Risks Workshop

  Workshopens syfte är att hjälpa er och ge er kunskap i ni ska svara på och undersöka riskabla beteenden och förfrågningar om dataupptäckt i organisationen med hjälp av Microsoft Purview-verktyg och lösningar som ni redan äger. Workshopen hjälper er att visa hur ni kan dra fördel av Microsoft Purviews sök- och utredningslösningar för att mer effektivt identifiera, svara på och hantera risk- och efterlevnadsfall i era organisationer.

  Läs mer