Varför är Viva Insights viktigt för företag?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är insikter och data avgörande för att driva organisationer framåt. Utan insikter i arbetsbelastning, arbetsflöden och ineffektivitet i processer kan organisationer gå miste om möjligheter att förbättra produktiviteten. Bristande insikter i hur mycket tid medarbetare tillbringar i möten eller är i konstant kommunikation kan leda till överbelastning och bristande hälsa och välbefinnande. Det är här Viva Insights kommer in i bilden som ett kraftfullt verktyg. Detta ger den nödvändiga insikten som behövs för att fatta informerade beslut och optimera företagets prestation.

WeSafe0174_webb

Viva Insights för företag

Viva Insights är ett verktyg som hjälper företag att mäta och förbättra sina medarbetares välbefinnande och produktivitet. Med Viva Insights kan företag få insikter om hur deras team arbetar, kommunicerar och samarbetar, samt hur de balanserar sitt arbete och sin fritid. Viva Insights ger också personliga rekommendationer till varje medarbetare för att hjälpa dem att fokusera, koppla av och lära sig nya färdigheter. 

 

Några av de främsta fördelarna med Viva Insights är:

 

Främjar en kultur av välbefinnande och engagemang

Viva Insights hjälper företag att skapa en miljö där medarbetarna känner sig värderade, motiverade och stödda. Det ger också feedback till ledare och chefer om hur de kan stötta sina team bättre och uppmuntra dem att ta pauser, reflektera och återhämta sig. 

 

Ökar effektiviteten och innovationen

Med Viva Insights kan företag optimera sina arbetsflöden och processer genom att identifiera flaskhalsar, distraktioner och möjligheter till förbättring. Det ger också tips till medarbetare om hur de kan prioritera sina uppgifter, hantera sin tid och undvika utbrändhet. 

 

Stärker samarbetet och lärandet

Viva Insights hjälper företag att främja ett klimat av öppenhet, delning och feedback. Det ger också insikter om hur medarbetare kan utveckla sina kompetenser, lära sig av varandra och hitta mentorer och experter inom organisationen. 

 

Bättre affärsbeslut

Viva Insights ger chefer och ledare värdefull insikt i företagets prestationer och prestanda. Verktyget kan till exempel hjälpa till att identifiera mönster och trender i företagets försäljning, eller hur väl vissa avdelningar presterar. Med denna information kan bättre beslut och mer informerade strategiska val göras.

 

Sammanfattningsvis är Viva Insights ett kraftfullt verktyg som hjälper företag att nå sina mål och visioner genom att sätta människorna i centrum. Det ger ledare och chefer värdefull insikt i sin organisation, som hjälper dem att fatta bättre beslut. Samt att det skapar en mer produktiv, effektiv och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Och viktigast av allt, det ger varje individ möjlighet att aktivt ta kontroll över sin arbetsdag genom att fokusera på det som är mest meningsfullt och värdefullt.

Vill du veta mer om Microsoft Viva som plattform är du välkommen att kontakta oss för mer information!

 

Skriven av:

Robert Veberg
Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Få en grundläggande förståelse för vad Microsoft Viva är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma medarbetarupplevelser.

Läs mer