Så kan du klimatkompensera genom användning av Microsofts molntjänster

Samtidigt som vi ser en växande efterfrågan för moln- och internettjänster går det inte att blunda för att datacenter redan står för 1 procent av världens elförbrukning och 0,3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Genom att välja en leverantör med lågt klimatavtryck kan du minimera ditt företags miljöpåverkan, vilket i förlängningen kommer att gynna era kunder, era partners och era anställda.

Hur du än vrider och vänder på det går det inte att komma ifrån det faktum att internet med tillhörande infrastruktur har en betydande miljöpåverkan. Siffror visar till exempel att den samlade IT-sektorn har lika stor miljöpåverkan som flygindustrin och att enbart datacenter står för 0,3 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Företagens klimatpåverkan har på senare tid fått allt större betydelse, inte minst i upphandlingar. Samtidigt är en ny generation på väg ut på arbetsmarknaden. En generation som växt upp i skuggan av miljöhotet och som ställer krav på sin framtida arbetsplats.

Molntjänster är upp till 93 procent mer energieffektiva

Att av hållbarhetsskäl välja en multinationell jätte som Microsoft istället för att satsa på egen drift eller traditionella hostinglösningar kan låta konstigt – men det är det inte. I det här fallet är storlek nämligen en fördel. Studier visar att Microsofts molntjänster är upp till 93 procent mer energieffektiva och 98 procent mer koldioxideffektiva än traditionella datacenter.

Microsoft driver idag en mängd initiativ för en bättre miljö, med en hållbarhetsvision som bland annat omfattar affärsverksamheter, produkter och kunder. I deras arbete ingår att:

  • Bygga hållbara campusområden och datacenter
  • Driva forskning genom datavetenskap
  • Ingå partnerskap med befintliga och nya kunder för att driva hållbara förändringar
  • Förespråka förändringar inom miljöpolitiken

Koldioxidneutralt sedan den 1 juli 2019

En viktig del i Microsofts miljöarbete är den interna koldioxidskatt som 2012 infördes för att hålla alla divisioner ansvariga för att reducera sina koldioxidutsläpp. Varje kvartal betalar de olika avdelningarna in avgiften till en grön fond, baserad på mängden utsläpp. 2019 ökades den interna skatten till 15 dollar per ton, som ett led i företagets vision att utöka sina åtaganden kring hållbarhet och minska sina koldioxidutsläpp med 75 procent till år 2030. Microsofts verksamhet är sedan den 1 juli 2019 koldioxidneutral, då man kompenserar gör de utsläpp som inte går att undvika, genom att köpa förnybar energi och utsläppsrätter.

Bygger världens mest hållbara datacenter i Sverige

Microsoft har länge arbetat med att bygga hållbara datacenter. Några av världens mest hållbara datahallar kommer faktiskt att byggas här i Sverige, i Sandviken, Gävle och Staffanstorp. Förutom att använda enbart förnyelsebar elproduktion samarbetar de med Vattenfall för att bygga upp en el-infrastruktur i regionen, minska de totala koldioxidutsläppen och uppnå en ”zero waste”-verksamhet.

Microsoft och Vattenfalls samarbete sträcker sig faktiskt längre bak än så. 2017 slöt de ett stort vindraftsavtal i Nederländerna, när Microsoft köpte vindkraftsparken Wieringermeer, norr om Amsterdam. Anläggningen drivs av Vattenfall och ligger i anslutning till Microsofts datacenter i området.

Teknologiska framsteg för en hållbar framtid

Att som medarbetare använda Microsofts molntjänster för samarbete och kommunikation skapar dessutom ett mer hållbart arbetssätt. Att ta möten i Microsoft Teams och samarbeta i molnet är ett utmärkt sätt att undvika onödiga resor med tåg, bil och flyg. Men de tekniska framstegen har flera positiva effekter än så. Enligt en rapport från PwC UK kan användandet av artificiell intelligens öka global BNP med upp till 4,4 procent samtidigt som utsläppen kan minskas till 4 procent till år 2030. Microsoft driver på forskningen på området, bland annat genom sitt AI for Earth-program med data och öppna API:er för miljövänliga AI-lösningar.

Du ska kunna känna dig trygg i ditt val

I och med att Microsoft har sina certifieringar, sin interna koldioxidskatt och sina mål om förnyelsebar energi kan du känna dig trygg i att ditt företag har gjort ett bra val – vilket i förlängningen kommer att gynna även era kunder, partners och anställda.

Det här är bara några exempel på hur Microsoft arbetar med miljöfrågor. Om du är intresserad av att veta mer finns det mycket information på Microsofts egna sidor om hållbarhet.

WeSafe har sedan starten specialiserat sig på Microsofts molntjänster och har unik spetskompetens på området. Vill du veta mer om hur du kan använda Microsofts molntjänster? Kontakta oss här.

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se