Molntjänster: 5 saker att tänka på vid val av molntjänstleverantör

Att ha en kompetent leverantör som stöd vid förstudie och implementering av molntjänster är värdefullt för att lyckas. Leverantören av molntjänster ni väljer kommer bli er framtida partner. Därför bör ni välja en som förstår verksamheten och som vill hjälpa er att utvacklas. Kommunikationsproblem kommer oundvikligen att uppstå om ni väljer en leverantör av molntjänster som tänker i termer av traditionella ”IT-projekt”, om er egen inställning är att det snarare handlar om affärsprojekt som ska skapa effektivitet eller nya affärsmöjligheter.

Molntjänster och digitalisering är inte ett teknikprojekt

Molntjänster och digitalisering handlar egentligen väldigt lite om teknik och desto mer om kommunikation, organisation och affärsmodeller. Omvandlingen, där IT gått från att vara en stödfunktion till att bli en viktig del av affärsutvecklingen, ställer helt nya krav på leverantörerna ifråga om förståelse för affären. Välj en leverantör som visar intresse av er verksamhet och dess processer och som kan översätta teknik och nya molntjänster till affärsnytta och konkurrenskraft.

Man blir bra på det man fokuserar på

Precis som för den som utövar idrott blir du även i andra sammanhang bättre ju mer du tränar på något. Om din samarbetspartner däremot har helt andra fokus kommer samarbetet förmodligen inte att utvecklas i rätt riktning. Den leverantör som fortfarande ser IT som en stödfunktion med fokus på att drifta servrar, kommer inte vara mest lämpad att implementera affärsstödjande lösningar med fokus på verksamhetsnytta och konkurrenskraft. Leta efter en leverantör som har molntjänster i fokus och delar er syn på framtidens IT. Läs deras blogginlägg, de brukar ge bra indikationer på vart leverantörens huvudfokus och kunskap ligger. Boka möte med de du finner intressanta.

All kunskap går inte att läsa sig till

Certifikat och dokumenterad kunskap är självklart inte oviktigt i val av leverantör av molntjänster, men att enbart läsa sig till allt är svårt. En del kunskap kräver helt enkelt erfarenhet. Med detta i åtanke är det viktigt att leverantören av molntjänster som du väljer har rätt erfarenhet för att ta sig an just ditt projekt. Detta kan säkerställas genom att leverantören berättar om hur de jobbat i liknande projekt, vad det inneburit för kunden och vilka lärdomar de tagit med sig från de projekten. Det är också viktigt att leverantören själv jobbar i molntjänstlösningen de säljer. Det skapar ovärderlig kunskap som du som kund kan ta del av. Be även leverantören att demonstrera de molntjänster du är intresserad av.

Konsumera molntjänster som du konsumerar el

En stor fördel med moderna molntjänster är möjligheten att konsumera IT som el – det vill säga, du betalar för det som du använder. Molntjänster ger möjligheten att skala lösningen både vad gäller antalet användare och prestanda. Säkerställ att leverantören har moderna avtalsformer som inte begränsar skalbarheten i molntjänsterna.

Proaktivitet och kvalitetssäkring

Molntjänster ger löpande tillgång till nya funktioner som skapar nya möjligheter till konkurrenskraft. Det är inte lätt att som slutkund vara insatt i alla dessa möjligheter. Leta efter en leverantör som jobbar proaktivt och har en långsiktig strategi för er miljö, där nyheter fortlöpande presenteras för er som kund med fokus på den affärsnytta de bidrar med. Låt även leverantören berätta om hur de jobbar med att säkra kvaliteten i sitt arbete.

Vi hoppas att denna vägledning kan vara till hjälp. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Peter Fritzon

CEO

peter.fritzon@upheads.se