Molntjänst, hybrid eller traditionellt datacenter?

Många företag väljer att outsourca driften av sin IT-miljö till en extern leverantör så att fler resurser kan läggas på företagets verkliga kärnverksamhet. Länge var alternativet att outsourca till traditionella datacenter men idag finns ett antal vägval att göra när man väljer att lägga ut IT-miljön. Molntjänsternas intåg har utökat valmöjligheterna. Frågan är bara varför du ska välja det ena eller andra – kan du verkligen vara säker på att den lösning din driftsleverantör erbjuder är optimal just för dig? Och varför skulle det gynna dig att lägga driften i molnet?

Tre kollegor som sitter i ett möte

Erbjuder din driftsleverantör molntjänster “på riktigt”?

Många driftsleverantörer anser själva att de erbjuder molntjänster, något som kanske inte stämmer fullt ut om man utgår från att en molntjänst är skalbart på alla nivåer. En tjänst ska gå att skalas upp eller ner i kapacitet från en minut till nästa och du ska inte heller vara bunden i avtal för datakraft som spänner över en lång tid.

De servrar, diskar, nätverk och så vidare som en driftsleverantör köpt in måste de få avkastning på genom att säkerställa att det finns beläggning för den kapacitet som de investerat i. Därför vill de givetvis att kunderna ska binda upp sig i längre avtal, på exempelvis tre år, för att de ska kunna säkerställa detta. Något som i grunden inte är en skalbar modell.

De större molntjänstleverantörerna har däremot stor överkapacitet och har räknat med detta. Därför kan du som kund skala upp och ner utan att binda dig i långa avtal.

Azure Stack eller Azure?

Somliga tar en ”medelväg” mellan moln och lokal hosting genom Azure Stack. Med Azure Stack använder du samma hårdvara som i ditt eget eller din driftsleverantörs datacenter. Skillnaden är att du adderar en mjukvara som liknar Azures gränssnitt. Azure Stack är en version av Azure där all data går igenom och lagras i ditt lokala datacenter. På så sätt får du bara tillgång till en bråkdel av de tjänster som ”riktiga” Azure erbjuder och du kan enbart använda tjänster som du har stöd för i din lokala lösning – diskar, nätverk och virtuella maskiner, exempelvis. Det vill säga, de funktioner som du själv har byggt in i ditt datacenter. Det du går miste om med Azure Stack är den enorma mängden tjänster och funktioner samt skalbarheten som Azure erbjuder.

Med hjälp av de enorma mängder data som Microsofts kundbas bidrar med utvecklas mängder av nya tjänster och funktioner i rask takt för ”riktiga” Azure, som kan hjälpa dig att utveckla verksamheten. En takt som varken du med egen hårdvara eller en driftsleverantör för ett datacenter kommer att kunna hålla. Säkerhetsfunktioner och AI blir allt viktigare och du kommer inte kunna hålla jämna steg om du stannar kvar i en traditionell lösning. Det finns helt enkelt inte samma kapital och resurser och du får heller inte tillgång till det värde som finns att hämta i de globala datacenter som Azure erbjuder.

Fortfarande osäker på Azure?

Så vad är orsaken till att många ändå inte väljer molnet, trots alla dess fördelar? Många gånger kan det handla om ett starkt partnerskap med en lokal IT-driftsleverantör. Dessa leverantörer kommer ju inte att förespråka andra lösningar än deras egna och eftersom de ofta är en betrodd rådgivare stannar man därför kvar som kund.

Det finns fortfarande även en stark övertro på vilka fördelar och vilken ”trygghet” som svensk, lokal drift kan medföra. Azure Stack har på så sätt blivit ett sätt för driftsleverantörer att hävda att de kan leverera ”svenskt” Azure.

Att du i Azure betalar per minut och konsumtion kan dessutom kännas ovant. Det är svårt att från början veta vad kostnaden per månad kommer att bli eftersom det är en betydligt mer komplex beräkningsmodell som baseras på datatrafik, disktransaktioner och så vidare. Ett helt nytt sätt att räkna helt enkelt. Många känner därför en i hög grad obefogad oro för att kostnaderna ska skjuta i höjden.

Utvecklas snabbare med Azure

Den främsta vinsten med att gå från datacenter till Azure är att du inte blir låst i din utvecklingstakt. Många arbetar idag redan i hög grad i molntjänster genom Office 365. I takt med att de system, affärssystemet exempelvis, utvecklas för molnet har du därigenom mycket på plats redan och övergången till molnet blir inte så komplex som du kanske initialt hade trott. Genom att dina användare redan finns i Office 365 har du redan ditt Active Directory på plats i Azure AD, exempelvis. I kampen mellan jättarna hamnar du även i en fördelaktig sits ifråga om kostnader – så länge de stora molnjättarna slåss om kunderna kommer du ständigt att få mer kraft för mindre pengar.

På WeSafe har vi arbetat i Azure redan från början och har inte några egna datacenter. Fördelen för dig som kund blir därför att våra råd inte utgår från hur vi ska kunna sälja mer av våra egna lösningar. Istället utgår vi från hur du på bästa och mest kostnadseffektiva sätt optimerar din drift i Azure och ser till att matcha molntjänsterna som passar dig bäst. Dessutom har vi välutvecklade förfaranden kring optimering och stor vana av att hjälpa kunder i flytten till molnet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Inspiration och kunskap direkt till din inkorg

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Bör ni migrera ert datacenter till Microsoft Azure

Få en inblick och grundläggande förståelse för drivkrafterna bakom att så många organisationer flyttar till Azure.

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se