Hur du minskar ditt företags klimatavtryck med Microsofts tjänster

Världen står inför stora klimatutmaningar. För att inte temperaturen ska fortsätta att stiga måste utsläppen av koldioxid bromsas. Snabbt. Och på alla sätt vi kan. Ett av de företag som går i täten för ett förbättrat miljöarbete är Microsoft. Frågan står högt på agendan och de har satt nya ambitiösa klimatmål och gjort flera innovativa satsningar för att minska både sin egen och sina kunders påverkan på miljön. Tjänster och verktyg som även du och ditt företag kan jobba med i vardagen för att minska ert klimatavtryck.

Minska ditt klimatavtryck

IT och all den teknik vi använder idag är ett av de områden som har stor påverkan på miljön, men också ett av de områden där rätt beslut och förändringar kan göra verklig skillnad.

Som ett steg i rätt riktning presenterade Microsoft i början av 2020 sin nya stora klimatsatsning med fokus på koldioxid, vatten och biologisk mångfald. Deras miljömål är högt satta: Företaget ska vara koldioxidnegativt 2030 och år 2050 ska de ha tagit bort mer koldioxid från miljön än de släppt ut sedan starten 1975. Men de stannar inte vid sig själva. De ska även hjälpa sina kunder att minska sin påverkan på miljön och göra stora satsningar på innovation inom miljöområdet.

Microsofts Sustainability Calculator ger dig full koll på företagets klimatpåverkan

Ett av de innovativa verktyg som Microsoft har tagit fram för att hjälpa sina kunder förbättra sitt klimatarbete är Microsoft Sustainability Calculator. Att kunna mäta och bli medveten om sina koldioxidutsläpp i vardagen är nyckeln till att minska dem. Servrar, brandväggar, klienter, mobila enheter och all annan IT-utrustning – var och en av dem påverkar miljön. Och nu kan du få exakt koll på hur mycket.

Med hjälp av AI och avancerad analys ger Microsoft Sustainability Calculator dig som använder deras molntjänster en enkel och tydlig överblick över ditt företags totala koldioxidutsläpp. Du får bland annat insikter i hur ni kan minska era utsläpp, användbara mallar, möjlighet att skapa utsläppsprognoser och en förenklad koldioxidrapportering. Dessutom kan du får konkreta råd om hur företaget kan agera för att göra så litet klimatavtryck som möjligt.

Ett exempel är inköp av IT-utrustning. Låt säga att du ska köpa in hundra nya bärbara datorer till era medarbetare och vill att investeringen ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. Då kan du med hjälp av Microsoft Sustainability Calculator se vilken inverkan en viss laptopmodell skulle ha på miljön i jämförelse med en annan modell. Utifrån denna data kan du sedan ta beslut om att investera i de datorer som påverkar minst. Ett val som kan göra stor skillnad i det långa loppet.

Flytta tjänster till molnet och skapa stora vinster för miljön

Ett annat område som kan skapa stora vinster för miljön är att flytta företagets applikationer från ett lokalt datacenter till molnet, exempelvis genom att byta till Microsoft 365. En sådan förändring kan minska ett företags koldioxidutsläpp med så mycket som 72–98 procent. Att kunna ställa olika scenarion mot varandra gör effekterna tydliga och ger ett bra underlag för att ta kloka beslut för framtiden. Dessutom är klimatverktygen enkla att addera till de Microsoft-tjänster ditt företag redan har så att ni snabbt kan sätta igång.

Och vinsterna stannar inte vid IT-området. Du kan även få fram exakta rapporter om hur verksamhetens klimatavtryck ser ut på andra områden.

Kom igång med Microsofts Sustainability-tjänster du också

För oss på WeSafe står miljön också högt på dagordningen och som partner till Microsoft vi är glada för deras storsatsning på den för oss alla så livsviktiga klimatfrågan. Vi har redan börjat hjälpa flera av våra molnkunder att komma igång med tjänster som förbättrar deras hållbarhetsarbete. Och efterfrågan är stor – många ligger ivrigt i startgroparna och frågar hur de kan komma igång.

För de kunder som är på väg ser vi redan påtagliga resultat. Flera av dem som börjat använda Microsofts klimatverktyg berättar att de fått en wow-känsla när de ser hur enkelt det är att få fram extremt detaljerade rapporter när all data finns i molnet. Att få fram samma precisa data skulle vara omöjligt med ett lokalt datacenter eller en mindre hosting-leverantör. De är också glada över att få full koll på hur företagets koldioxidutsläpp ser ut, något de oftast inte haft en aning om innan. IT-avdelningarna kan lämna över rapporterna till bolagens ledning som med dessa insikter kan ta kloka beslut för framtiden och vår planets bästa.

Kontakta oss idag om du också vill komma igång med att implementera Microsofts tjänster för minskat klimatavtryck. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Webinar

Bör ni migrera ert datacenter till Microsoft Azure

Få en inblick och grundläggande förståelse för drivkrafterna bakom att så många organisationer flyttar till Azure.

Läs mer
Upheads Evergreen

Vi tar hand om hela er IT-miljö.

Från produktivitet och effektivitet, till uppdateringar, säkerhet och efterlevnad. 

Läs mer

Skriven av:

Martin Liljenberg

CTO

martin.liljenberg@upheads.se