Effektivisera samarbetet med Viva Connections och New Home Experience

I dagens digitala värld är effektiv kommunikation och samarbete avgörande för att driva framgång. I jakten på högre effektivitet och bättre samarbete blir valet av rätt verktyg en nyckelfaktor. Microsoft Viva Connections och New Home Experience är två sådana kraftfulla verktyg, särskilt utformade för att främja samarbete och produktivitet på arbetsplatsen. Men vad gör dessa verktyg unika? Samt hur kan de bidra till att förbättra din organisations prestanda? 

Viva connections (2)

Viva Connections: Ditt intranät i Teams

Viva Connections gör det möjligt att få åtkomst till företagets intranät och samlar alla företagsresurser och samarbetsverktyg på ett ställe – Microsoft Teams. Som en centraliserad portal där anställda kan hitta företagsnyheter, resurser och verktyg för samarbete, förbättrar plattformen effektiviteten och produktiviteten i teamet. Samtidigt som det främjar en stark företagskultur. Viva Connections är dessutom inkörsporten till medarbetarplattformen Microsoft Viva, en integrerad upplevelse i Microsoft 365. Microsoft Viva är till för att förbättra medarbetarupplevelsen genom att tillhandahålla verktyg för att öka anställdas engagemang, välbefinnande, lärande och kunskap.

New Home Experience: Ett personligare arbetssätt

Med New Home Experience tas den anpassade arbetsplatsen till en helt ny nivå. Här får företag plocka ut och fronta de viktigaste verktygen, informationen och resurserna för att förenkla navigeringen för medarbetare. Den erbjuder en skräddarsydd startsida för varje användare, baserat på deras specifika roller, arbetsflöden och behov. Med hjälp av målgruppsanpassning kan medarbetare både få fokusera på de mest relevanta uppgifterna och informationen i sitt arbete och hålla sig uppdaterade inom företagsnyheterna. Genom att förenkla navigeringen, skräddarsy och centralisera resurser ökas effektiviteten, produktiviteten och engagemanget bland anställda. Microsoft Viva gör det enkelt för alla inom företag att hålla koll på förändringar, möta utmaningar och skapa samhörighet. Välkommen till en dynamisk och integrerad arbetsplats, du alltid längtat efter.  

Är du intresserad av att veta mer om Viva Connections som plattform är du välkommen att kontakta oss för mer information!

Skriven av:

Robert Veberg

Technical Lead - Microsoft Modern Workplace

040 - 626 75 81 robert.veberg@upheads.se

Demo

Microsoft Viva - din nya medarbetarplattform

Tänk dig att ha tillgång till företagets intranät direkt i Teams. Med Microsoft Viva är det möjligt, Viva är plattformen där medarbetarnas kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum.

Läs mer och boka