WeSafe er kåret til Gazelle-bedrift 2021 for fjerde år på rad!

Wow, Gazelle-bedrift 2021 betyr at vi er kåret til Gazelle-bedrift for fjerde år på rad. WeSafe har hatt sterk vekst og vi kan med glede fortelle at vi i disse tøffe tider har ansatt 12 nye medarbeidere, og flere er på vei. Det er med stor ydmykhet, mye glede og stolthet at vi for fjerde år på rad mottar utmerkelsen som Gasellebedrift og fortsetter å tilhøre Sveriges fremste vekstbedrifter.

Gaseller 2021

Vi vil gjerne starte med å rette en stor takk til våre fantastiske medarbeidere, uten dere hadde dette aldri vært mulig. Det er dere som gjør det mulig for oss å alltid ligge i forkant i en digital verden i rask utvikling. Sammen har vi skapt en kultur der vi alltid setter kundenes beste i sentrum og bruker teknologi til å skape verdier for kundene våre og deres virksomheter.

Vi vil også takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for tilliten vi har fått til å fortsette å utvikle og levere tjenester i tråd med vår visjon - å forenkle og effektivisere IT!

 

For å bli kåret til Gaselle må selskapet oppfylle alle kriteriene. I tillegg gjøres det en helhetsvurdering av selskapet, der det tas hensyn til flere parametere som viser at driften er forsvarlig.

Et Gazelle-selskap har gjort det:

  • En nettoomsetning på over 10 millioner SEK, ifølge den siste årsrapporten.
  • Minst 10 ansatte, ifølge den siste årsrapporten.
  • Minst doblet omsetningen sammenlignet med det første og siste regnskapsåret i den fireårige undersøkelsesperioden.
  • Økt omsetningen hvert år de siste tre årene.
  • Et positivt samlet driftsresultat for de fire siste regnskapsårene.
  • I hovedsak vokst organisk, ikke gjennom oppkjøp eller fusjoner.
  • God økonomi.

Les mer om Di Gasell her.