Nå företagsmålen med effektiv målstyrning i Viva Goals

Viva Goals är en ny innovativ plattform som hjälper företag att sätta upp tydliga mål och följa processen. Plattformen hjälper dina anställda att bli mer produktiva och deras fokus styrs mot arbetsuppgifter som förväntas ha störst inverkan på det önskade resultatet.

Viva Goals gör det möjligt för företagets olika team att arbeta synkat mot samma övergripande mål. Det bäddar också för öppen kommunikation och uppmuntrar till en aktiv diskussion kring företagets målsättningar och hur dessa ska nås. Något som minst sagt behövs på en hybridarbetsplats.  

Effektiv målstyrning

Det ger anställda en klar bild av vad som förväntas av dem och hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mål. Samt att det ger ledare ett verktyg för att följa upp och utvärdera medarbetares presentationer, med exempelvis rapporter om framstegen i förhållande till målet.

Målet med vårt kostnadsfria webinar är att ge er grundläggande förståelse för vad Viva Goals är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma och effektiva mål. 

 

Under webinaret kommer vi bland annat gå igenom:

  • Presentation av Viva Goals och varför det är viktigt i en organisation
  • Grunder i målsättningsmetodiken OKR
  • Hur Viva Goals synkar målsättningar i hela organisationen
  • Analysera och prioritera er tid och målsättning med smarta funktioner
  • Viva Goals i en Microsoft 365 arbetsdag
  • Uppsättning av en organisation och hur man sätter upp målsättningar i Viva Goals

Webinaret riktar sig till administratörer, beslutsfattare eller till dig i ledande position.

 

Presentatör

Jesper Håård

Nå företagsmålen med effektiv målstyrning i Viva Goals

Fyll i din e-postadress så skickar vi inspelningen till dig!