Anpassa Microsoft 365 efter GDPR

Microsoft 365 har inbyggt skydd och inbyggda funktioner som hjälper er att möta kraven som dataskyddsförordningen ställer. I praktiken innebär det att vi måste konfigurera och övervaka vår Microsoft 365 miljö enligt dataskyddsförordningens riktlinjer.

Till vår hjälp har Microsoft bland annat introducerat ett säkerhets- och efterlevnadscenter där dessa inställningar ska göras.

På denna kurs går vi igenom de olika möjligheterna i säkerhet- och efterlevnads centret samt vägleder er genom vilka inställningar ni måste göra för att kunna efterleva dataskyddsförordningen

Innehåll

  • Aviseringar – Konfigurera varningar och aviseringar i linje med GDPR
  • Klassificeringar – Klassificera persondata (och annan data) för efterlevnad och kontroll
  • Skydd mot dataförlust – Inställningar och begränsningar för mobila enheter
  • Hot hantering – Kontrollera epostflöden. Vad skickas och skydda mot skadlig programvara
  • Sök och ta fram data vid förfrågningar
  • Övervaka säkerhet och efterlevnad

Platsalternativ: Upheads lokaler, Murmansgatan 120 i Malmö, över Teams eller på plats hos er!