Viva Goals hjälper ditt företag att nå era mål

Medarbetare som varken bryr sig om företagets mål eller förstår hur de själva ska bidra till dem. Team som arbetar i sin egen silo utan att samarbeta med andra delar av organisationen. Det är den krassa verkligheten på många företag, och inte blir det bättre av att delar av arbetsstyrkan jobbar hemifrån.  

Glada kollegor som firar

Känner du igen dig? Lugn, bara lugn: Microsoft 365-verktyget Viva Goals kan hjälpa ditt företag att sätta effektiva mål och styra medarbetarna mot dem.  

Vad är Viva Goals?  

Microsoft Viva Goals är som namnet antyder en del av Microsoft Viva, en medarbetarplattform för modernt hybridarbete för att använda Microsofts ord. 

Viva Goals gör det möjligt att säkerställa att alla team är synkade och arbetar mot samma övergripande mål 

Dessutom hjälper denna lösning dig att sätta effektiva företagsmål och följa framstegen. På alla nivåer: från enskilda medarbetare, via team och avdelningar hela vägen till företagets strategi, långsiktiga mål och vision.  

I sin tur kan man säga att Viva Goals på ett bra sätt ”tvingar fram” tydliga prioriteringar inom organisationen. Medan plattformen styr användarnas fokus mot arbetsuppgifter som förväntas ha störst inverkan på det önskade resultatet. 

När alla kopplar sina insatser till tydliga syften och mål som är synliga för alla, blir Viva Goals en katalysator för målinriktat engagemang och samarbete. Chefer och medarbetare förstår hur deras egna mål hänger ihop med kollegornas mål och inte minst med slutresultatet. 

Viva Goals bäddar för öppen kommunikation och uppmuntrar till en aktiv diskussion kring företagets mål och hur dessa ska nås. Vilket är otroligt viktigt att ha på en hybrid arbetsplats.

Det här låter kanske lite för bra, men det räcker förstås inte med mjukvara. Ledning och medarbetare ska ju implementera ett nytt sätt att arbeta med mål.

Sätt effektiva mål för ditt företag  

Alla mål som du sätter med Viva Goals kommer alltid att koppla sig till (och bidra till) företagets strategi och långsiktiga mål.

Lösningen bygger på OKR (Objectives and Key Results), ett ramverket för målstyrning som används av företag som LinkedIn och Google. Många ser det som bästa praxis för målstyrning.  

Så här går det till:  

  1. Till en början, sätt ett mindre antal utmanande huvudmål (objective) och bryt ned vart och ett till 3-5 delmål, så kallade nyckelresultat (key result). Ett huvudmål skulle kunna vara en omsättning på 100 MSEK om 5 år, som bryts ned i årsmål och kvartals- eller månadsmål för innevarande år. 
  2. Ta reda på vad som krävs för att nå huvudmålet 100 MSEK i omsättning. Hur många produkter, licenser eller timmar måste ni sälja? Behöver företaget sälja 50 stycken av en viss produkt lägger du in denna produktförsäljning som ett nyckelresultat 
  3. Identifiera vilka arbetsuppgifter som krävs för nå nyckelresultatet (50 sålda produkter).  
  4. Fördela arbetsuppgifterna på medlemmarna i de berörda teamen, som avsätter den tid som krävs 
  5. Till sist, ha en kontinuerlig utvärdering av nyckelresultaten baserat på den procentuella uppnåelsen.

Metodiken är inbyggd i Viva Goals, vilket säkerställer att alla projekt och arbetsuppgifter kopplas till mål och nyckelresultat. 

Enkelt att dela, visa och kommunicera 

Det räcker inte med att bara ha mål och nyckelaktiviteter uppsatta. Kommunikationen kring dem är minst lika viktig.

Viva Goals har anpassade instrumentpaneler som gör det enkelt för varje medarbetare och team att rapportera och dela sina mål och nyckelresultat. 

De kan visualisera sina framsteg på möten genom anpassningsbara presentationer som visar grafer eller hur stor procentandel av målen som uppnåtts. Detta är också ett bra underlag för att analysera avvikelser från den förväntade utvecklingen.  

Den interna dialogen kring mål och progress kan också enkelt ske via chatmeddelanden i Teams oavsett vilken kanal du befinner dig i, utan att behöva byta fönster eller plattform. Via den integrerade Viva Goals-knappen kan du när som helst be en medarbetare om en uppdatering. Dessutom ger denna funktion dig också uppdateringar skickade till dig automatiskt, till exempel inför projektmöten.

Genom daglig användning av Viva Goals är alla kontinuerligt uppdaterade och kan bidra i samtal kring vad som behöver göras för att nå målen. Var ligger vi efter och vad beror det på? Ska vi fördela om resurserna? Samt hur kan vi hjälpa varandra?  

I sin tur riktar detta in samtalen på det som är viktigt och rör alla. Även veckomötena blir effektivare och deltagarnas roller klara. 

Varje team och enskild medarbetare har en anpassad vy som gör det naturligt att fokusera på deras viktigaste prioriteringar i det dagliga arbetet.  

Slutligen vill jag nämna att Viva Goals är integrerat med Teams, Azure DevOps, Jira, Asana, Tableau och ZenDesk. Här kan användarna uppdatera sin status, kommunicera och följa teamets mål steg för steg mot målen direkt i dessa system.  

Vill du ha hjälp med att komma igång med Viva Goals? 

Hör av dig! 

Kolla in vår VD Peter Fritzons artikel om målstyrning.

Ta del av ytterligare information om vårt erbjudande WeSafe Goals.

Webinar

Nå företagsmålen med effektiv målstyrning i Viva Goals

Upptäck hur Viva Goals gör det möjligt för företagets olika team att arbeta synkat mot samma övergripande mål.

Läs mer

Demo

Microsoft Viva - din nya medarbetarplattform

Tänk dig att ha tillgång till företagets intranät direkt i Teams. Med Microsoft Viva är det möjligt, Viva är plattformen där medarbetarnas kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum.

Läs mer och boka

Skriven av:

Tammar Zaki

Cloud Advisor - Microsoft Modern Workplace

tammar.zaki@upheads.se